ESG & Sustainability

We help our clients to navigate the rapidly evolving field of ESG matters.

Hållbarhetsfrågor klättrar allt högre upp på samhällsagendan och kopplingen mellan hållbarhetsrisker och finansiella risker är idag tydligare än någonsin. ESG (Environmental, Social, Governance) är ett område på snabb tillväxt och i takt med att kraven skärps blir det allt viktigare för företag att prioritera hållbarhetsfrågor. Vårt ESG-team hjälper er att navigera bland gällande regelverk så att ni kan säkerställa en hållbar verksamhet – både utifrån gällande lagkrav och era individuella förutsättningar.

 

ESG, som står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, är något den som söker nya affärs- eller investeringsmöjligheter numera måste beakta. En hållbar affärsverksamhet är många gånger en förutsättning för långsiktig framgång och hållbart värdeskapande. Förändringarna i synen på hållbarhetsfrågor och deras värde drivs av lagstiftaren, men även av ökade förväntningar från investerare, kunder, anställda och andra intressenter. Företag med en proaktiv och genomtänkt ESG-strategi är inte bara bättre rustade för framtida utmaningar – de har även en konkurrensfördel gentemot andra marknadsaktörer.

Vad vi gör

Nya lagstiftningsinitiativ duggar tätt på ESG-området. Att alltid leva upp till gällande krav kan därför vara en utmaning. På Delphi hjälper vi er att navigera rätt inom det snabbt föränderliga ESG-området så att ni inte bara kan leva upp till era rättsliga skyldigheter utan även till de förväntningar som ni och omvärlden har på er verksamhet. Vi tillhandahåller praktisk och skräddarsydd juridisk rådgivning för att ni enkelt ska kunna uppfylla de krav som ställs på just er verksamhet.

Vårt ESG-team har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor och vi strävar efter att alltid ligga i framkant inom det ständigt föränderliga ESG-området för att ni ska kunna framtidssäkra er verksamhet. I vår rådgivning utgår vi alltid från era behov och hjälper er att hitta rätt lösning för era specifika ESG-frågor.

Nyckelkompetenser

På Delphi bistår vi våra klienter i en rad ESG-relaterade frågor – från att säkerställa att kommersiella avtal alltid är i linje med gällande rättsliga krav på ESG-området, till att ge råd om hur man bäst använder sig av miljöpåståenden i marknadsföringen av produkter och tjänster.

Våra ESG-tjänster är indelade i fyra områden: Hållbarhetsåtaganden i avtal, Hållbarhet i transaktioner, Hållbar bolagsstyrning och Riskanalyser.

Specialister inom området

Erica Nobel

Partner / Advokat

Malmö

Erica Nobel

Helene Andersson

Counsel / Advokat

Stockholm

Helene Andersson

Matilda Claussén-Karlsson

Senior Associate / Advokat

Linköping

Matilda Claussén-Karlsson

Matilda Karlsson

Senior Associate

Stockholm

Matilda Karlsson