På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Erica Nobel

Erica Nobel

Malmö | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 04

Mobiltelefon: +46 733 80 02 25

E-post: erica.nobel@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Advokat Erica Nobel har en bakgrund inom Malmö Stad och har därefter i över femton års advokatverksamhet biträtt infrastrukturella bolag, kommuner och företag i miljörättsliga och fastighetsrättsliga frågor i samband med såväl exploateringar och ansökningsärenden som löpande drift- och underhållsfrågor.

Inom miljörätten arbetar Erica oftast med tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, dvs. arbete som sökandeombud i tillståndsprocesserna, men även förorenade områden, due diligence och frågor av löpande karaktär. Ericas huvudinriktning på rådgivningen inom fastighetsrätt gäller framförallt fastighetstransaktioner, olika planförfaranden, bygglovsprövningar,
fastighetsregleringar samt arrenden och nyttjanderätter. Erica är topprankad inom flera olika internationella rankinginstitut. Erica skriver löpande artiklar och håller föredrag inom de aktuella rättsområdena.

Därutöver har Erica Nobel dels varit engagerad av juridiska fakulteten vid Lunds universitet som föreläsare avseende plan- och bygglagen under många år, dels varit mentor vid det tvärvetenskapliga internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet (IIIEE).


Resumé

Resumé

Utbildning

Jur.lic., ersättningsgilla miljöskador Helsingfors universitet 1999–2001
Jur. kand., miljörätt Helsingfors universitet 1999
Jur. kand., Lunds universitet 1998
EU-rätt och miljörätt, University of Utrecht 1997


Erfarenhet

Partner, Advokatfirman Delphi 2009–
Associate, Advokatfirman Delphi 2008
Delägare, Klewe Advokater AB 2007–2008
Delägare, Advokatbyrån Göransson & Partners 2005–2007
Biträdande jurist, Setterwalls Advokatbyrå, Malmö 2001–2005
Jurist, Gatukontoret i Malmö 1999–2001
Juridisk konsult, Satakieli Koulutus, Helsingfors 1999
Juridisk Konsult, Kielikimara OY, Helsingfors 1998–1999


Rankingar


Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund


Utnämningar