Erica Nobel

Erica Nobel

Malmö | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 733 80 02 25

E-post: erica.nobel@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Erica Nobel har en bakgrund som kommunjurist och forskare. Därefter har hon i över tjugo års tid på advokatbyrå biträtt infrastrukturella bolag, kommuner och företag i miljörättsliga och fastighetsrättsliga frågor i samband med såväl exploateringar och ansökningsärenden som löpande drift- och underhållsfrågor.

Inom miljörätten arbetar Erica med tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, dvs. arbete som sökandeombud i tillståndsprocesserna samt med frågor om förorenade områden och tillsyn. Erica arbetar även med miljörättsliga frågor i förvärv (due diligence) och ESG. Ericas huvudinriktning på rådgivningen inom fastighetsrätt avser miljörelaterad speciell fastighetsrätt såsom planförfaranden och fastighetsregleringar. Erica är topprankad inom flera olika internationella rankinginstitut och håller föredrag inom de aktuella rättsområdena samt skriver artiklar löpande.

Därutöver har Erica dels varit engagerad av juridiska fakulteten vid Lunds universitet som föreläsare avseende plan- och bygglagen under många år, dels varit mentor vid det tvärvetenskapliga internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet (IIIEE).


Kompetensområden

Kompetensområden


Resumé


Utnämningar