Erica Nobel

Erica Nobel

Malmö | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 04

Mobiltelefon: +46 733 80 02 25

E-post: erica.nobel@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut sida

Ladda ner CV


Om

Om

Advokat Erica Nobel har en bakgrund inom Malmö Stad och har därefter i över tjugo års advokatverksamhet biträtt infrastrukturella bolag, kommuner och företag i miljörättsliga och fastighetsrättsliga frågor i samband med såväl exploateringar och ansökningsärenden som löpande drift- och underhållsfrågor.

Inom miljörätten arbetar Erica oftast med tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, dvs. arbete som sökandeombud i tillståndsprocesserna, men även förorenade områden, due diligence och frågor av löpande karaktär. Ericas huvudinriktning på rådgivningen inom fastighetsrätt gäller framförallt fastighetstransaktioner, olika planförfaranden, bygglovsprövningar,
fastighetsregleringar samt arrenden och nyttjanderätter. Erica är topprankad inom flera olika internationella rankinginstitut. Erica skriver löpande artiklar och håller föredrag inom de aktuella rättsområdena.

Därutöver har Erica Nobel dels varit engagerad av juridiska fakulteten vid Lunds universitet som föreläsare avseende plan- och bygglagen under många år, dels varit mentor vid det tvärvetenskapliga internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet (IIIEE).


Kompetensområden

Kompetensområden


Resumé


Utnämningar