Arbetsrätt

It’s about practical and effective advice – tailor-made for each client.

Arbetsrätt handlar inte bara om juridik, utan även om relationer.

För att kunna hantera de ofta komplicerade arbetsrättsliga situationer som vi och våra klienter ställs inför krävs därför både expertkunskap om det arbetsrättsliga regelverket tillsammans med förmågan att hantera mänskliga relationer.

Vi har en lång erfarenhet inom både delar och är stolta över att kunna ge våra klienter både praktisk och effektiv arbetsrättslig rådgivning – skräddarsydd för varje klients behov.

Delphis erfarna och kompetenta arbetsrättsteam erbjuder vägledning och rådgivning i alla typer av arbetsrättsliga frågeställningar. Teamet har ett nära samarbete med byråns övriga verksamhetsgrupper, så som tvistelösning och företagsöverlåtelser.

Bland våra klienter finns allt ifrån mindre svenska företag till utländska koncerner som är verksamma inom ett brett spektrum av olika branscher.

Vi arbetar bland annat med:

 • Anställningsavtal / VD-avtal
 • Omorganisationer
 • Konkurrens- och värvningsklausuler
 • Företagshemligheter
 • Arbetstvister
 • Arbetsmiljö och arbetsmiljöbrott
 • Uppsägningar & avskedanden
 • Fackliga förhandlingar
 • Pensioner & förmåner
 • Incitamentsprogram
 • Företagsöverlåtelser / övergång av verksamhet
 • Interimistiska säkerhetsåtgärder

"The team has a great understanding of our business. It is great at handling complex and unique matters. Its lawyers are clearly experts in their field and are able to advise in a practical and pragmatic way."

Chambers and Partners, 2024

Specialister inom området

Emil Andersson

Partner / Advokat

Göteborg

Emil Andersson

Magnus Berterud

Partner / Advokat

Stockholm

Magnus Berterud

Magnus Nedstrand

Senior Counsel / Advokat

Linköping

Magnus Nedstrand

Fredrik Nordlöf

Partner / Advokat

Stockholm

Fredrik Nordlöf

Rebecka Thörn

Partner / Advokat

Malmö

Rebecka Thörn

Emma Bädicker

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Emma Bädicker

Emmy Falck

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Emmy Falck