Arbetsrätt

It’s about practical and effective advice – tailor-made for each client.

Arbetsrätt handlar inte bara om juridik, utan även om relationer.

För att kunna hantera de ofta komplicerade arbetsrättsliga situationer som vi och våra klienter ställs inför krävs därför både expertkunskap om det arbetsrättsliga regelverket tillsammans med förmågan att hantera mänskliga relationer.

Vi har en lång erfarenhet inom både delar och är stolta över att kunna ge våra klienter både praktisk och effektiv arbetsrättslig rådgivning – skräddarsydd för varje klients behov.

Delphis erfarna och kompetenta arbetsrättsteam erbjuder vägledning och rådgivning i alla typer av arbetsrättsliga frågeställningar. Teamet har ett nära samarbete med byråns övriga verksamhetsgrupper, så som tvistelösning och företagsöverlåtelser.

Bland våra klienter finns allt ifrån mindre svenska företag till utländska koncerner som är verksamma inom ett brett spektrum av olika branscher.

Vi arbetar bland annat med:

 • Anställningsavtal / VD-avtal
 • Omorganisationer
 • Konkurrens- och värvningsklausuler
 • Företagshemligheter
 • Arbetstvister
 • Arbetsmiljö och arbetsmiljöbrott
 • Uppsägningar & avskedanden
 • Fackliga förhandlingar
 • Pensioner & förmåner
 • Incitamentsprogram
 • Företagsöverlåtelser / övergång av verksamhet
 • Interimistiska säkerhetsåtgärder

”Active in a plethora of employment matters, encompassing work environment investigations, wrongful dismissal disputes and business transfers. Furnishes employment-related data protection advice and remains active in dispensing day-to-day employment advice to clients.”

Chambers & Partners, 2019

Specialister inom området

Emil Andersson

Partner / Advokat

Göteborg

Emil Andersson

Magnus Berterud

Partner / Advokat

Stockholm

Magnus Berterud

Magnus Nedstrand

Partner / Advokat

Linköping

Magnus Nedstrand

Fredrik Nordlöf

Partner / Advokat

Stockholm

Fredrik Nordlöf

Rebecka Thörn

Partner / Advokat

Malmö

Rebecka Thörn

Emmy Falck (On leave)

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Emmy Falck (On leave)