Rebecka Thörn

Rebecka Thörn

Malmö | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 26 02

E-post: rebecka.thorn@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Rebecka Thörn är specialiserad på rådgivning inom arbetsrätt, men har även mångårig erfarenhet av att arbeta med bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Hon bistår löpande HR-avdelningar och andra ledningsfunktioner i samband med bl.a. omstruktureringar, uppsägningar och policys samt agerar ombud i domstol. Rebecka har även flerårig erfarenhet av implementering av visselblåsarsystem samt ansvarar för mottagning och utredning av visselblåsarärenden för ett flertal klienter, däribland börsnoterade internationella koncerner samt offentliga verksamheter.


Kompetensområden

Kompetensområden