Rebecka Thörn

Rebecka Thörn

Malmö | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 02

Mobiltelefon: +46 709 25 26 02

E-post: rebecka.thorn@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut

Word


Om

Om

Rebecka är specialiserad på rådgivning inom arbetsrätt, men har även mångårig erfarenhet av att arbeta med bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Hon bistår löpande HR-avdelningar och andra ledningsfunktioner i samband med bl.a. omstruktureringar, uppsägningar och policys samt agerar ombud i domstol. Rebecka har även flerårig erfarenhet av implementering av visselblåsarsystem samt ansvarar för mottagning och utredning av visselblåsarärenden för ett flertal klienter, däribland börsnoterade internationella koncerner samt offentliga verksamheter.


Kompetensområden

Kompetensområden