Delphi Academy

Prepares you for the future.

Som medarbetare på Delphi är du vår prioritet – det är våra medarbetare som gör att vi kan leverera förstklassig rådgivning till våra klienter.

För att vi ska kunna göra det krävs kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling, inte minst med tanke på den snabba affärsmässiga, legala och tekniska utvecklingen.

”Utbildning och utveckling är grundläggande komponenter i ett kunskapsföretag, därför ser vi till att alltid utvärdera och förädla för att ständigt ligga i framkant i vår strävan efter att utveckla våra medarbetare.”

Karin Ellioth Olsson, HR & Talent Manager på Delphi Stockholm

Vi har tagit fram ett skräddarsytt utbildningsprogram för våra medarbetare, som vi vidareutvecklar löpande för att hänga med i den snabba utvecklingen i vår omvärld. Våra utbildningsprogram syftar till att säkerställa våra medarbetares juridiska kompetens, affärsförståelse och ledarskap. Att integrera ett gott ledarskap i kulturen är viktigt – att våra chefer är bra ledare är en nödvändighet för att vi ska vara en hållbar arbetsplats.

Delphi Onboarding

Under de första fyra åren på Delphi genomgår du ett skräddarsytt program för att utvecklas från lovande talang till examinerad advokat. Första tiden på Delphi fokuserar vi mycket på att förstå verksamheten, byrålivet och advokatyrket. Vi ger nycklar för att kunna jobba effektivt och hållbart som jurist. Vi erbjuder även utbildningar som Legal English, ABL i praktiken, introduktion till D&D, hantering i Delphis tekniska verktyg och mer. År 2-4 fördjupar du dig inom ett eller ett par rättsområden, samtidigt som du får utveckla din kompetens inom projektledning, affärsmannaskap, förhandlingsteknik, företagsekonomi, Legal Design och presentationsteknik - allt för att du ska känna dig trygg i mötet med våra klienter.

Delphi Business School

Delphi Business School är designat för våra seniora jurister och advokater. Här fördjupar vi oss ytterligare inom ledarskap och projektledning, för att på ett professionellt och effektivt sätt kunna leda ett team och projekt.

Även förhållandet med klienter fördjupas i detta skede, där vidareutbildning och coachning inom affärsmannaskap, ackvisition och varumärkesbyggande är i fokus.

Delphi Leadership

Som partner är du ytterst ansvarig för våra klientrelationer samt för att leda team, utveckla och handleda yngre medarbetare. För att känna sig trygg i rollen som ledare utbildas därför våra partners i strategiskt, operativt och kulturellt ledarskap. Genom individuella 360-utvärderingar utvecklas ständigt våra partners ledarskap.

Eftersom världen omkring oss förändras i hög takt, får våra partners också löpande utbildning i affärsutveckling för att kunna stärka vårt erbjudande i takt med marknaden.

Som partner på Delphi är du aldrig färdigutbildad utan fortsätter alltid att utvecklas.

Väx med oss

Delphi Academy ger dig kunskaperna du behöver för att växa och utvecklas som jurist eller advokat på affärsjuridisk byrå, även om du senare väljer en annan juristkarriär längre fram.

Delphi Select

Genom Delphi Select erbjuder vi en palett av andra utvecklingsmöjligheter för dig som vill utvecklas och växa med Delphi. Du kan till exempel bredda dina erfarenheter genom secondment på en annan byrå i ett annat land, secondment på något spännande bolag, eller kanske delta i ett externt nätverksprogram för att utöka ditt externa kontaktnät.

Har du en innovativ ådra så välkomnar vi nya initiativ. Delphi Young Business Forum är ett exempel på idéer hos våra medarbetare som rotat sig i eventkalendern.

Delphi Mentorship

Vi erbjuder även ett internt mentorskapsprogram eller individuell coachning där du får möjlighet att lära känna dig själv och identifiera dina starka sidor som du kan förbättras i.