Fredrik Nordlöf

Fredrik Nordlöf

Stockholm | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 15

E-post: fredrik.nordlof@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Fredrik Nordlöf har deltagit som arbetsrättsexpert i flertalet transaktioner, omstruktureringar och outsourcingaffärer. Rådgivningen i denna del har främst bestått av tolkning och tillämpning av reglerna om s.k. övergång av verksamhet (6b § LAS).

Fredrik har betydande erfarenhet av genomförandet av fackliga förhandlingar. Fredrik har bistått flera bolag – såväl nationella som internationella – i ärenden avseende omorganisation och neddragningar. Som en del av detta arbete har Fredrik arbetat tillsammans med flertalet fackliga organisationer i syfte att träffa lämpliga och skräddarsydda lösningar; ofta i form av avtalsturlistor. Fredrik har även bistått bolag vid nedläggning av hela verksamheter och då bl.a. bistått med fackliga förhandlingar, avtalsskrivning och rådgivning avseende den svåra kommunikation som krävs vid sådana tillfällen. Fredrik har även deltagit vid etablering av diverse verksamheter och då bistått med rådgivning avseende strukturer och avtalsskrivande.

Fredrik har även stor processvana; både av förhandlingar i allmän domstol och i skiljenämnder. Fredrik är således frekvent anlitad som ombud i processer i Arbetsdomstolen. Fredrik jobbar även aktivt med Kommersiella Avtal.


Kompetensområden


Resumé


Utnämningar