På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Fredrik Nordlöf

Fredrik Nordlöf

Stockholm | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 8 677 55 60

Mobiltelefon: +46 709 25 25 15

E-post: fredrik.nordlof@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Fredrik Nordlöf har deltagit som arbetsrättsexpert i flertalet transaktioner, omstruktureringar och outsourcingaffärer. Rådgivningen i denna del har främst bestått av tolkning och tillämpning av reglerna om s.k. övergång av verksamhet (6b § LAS).

Fredrik Nordlöf har betydande erfarenhet av genomförandet av fackliga förhandlingar. Fredrik Nordlöf har bistått flera bolag – såväl nationella som internationella – i ärenden avseende omorganisation och neddragningar. Som en del av detta arbete har Fredrik Nordlöf arbetat tillsammans med flertalet fackliga organisationer i syfte att träffa lämpliga och skräddarsydda lösningar; ofta i form av avtalsturlistor. Fredrik Nordlöf har även bistått bolag vid nedläggning av hela verksamheter och då bl.a. bistått med fackliga förhandlingar, avtalsskrivning och rådgivning avseende den svåra kommunikation som krävs vid sådana tillfällen. Fredrik Nordlöf har även deltagit vid etablering av diverse verksamheter och då bistått med rådgivning avseende strukturer och avtalsskrivande.

Fredrik Nordlöf har även stor processvana; både av förhandlingar i allmän domstol och i skiljenämnder. Fredrik Nordlöf är således frekvent anlitad som ombud i processer i Arbetsdomstolen.


Resumé

Resumé

Utbildning

Jur.kand., Stockholms universitet 1990


Erfarenhet

Partner, Advokatfirman Delphi 2003–
Affärsjurist, Ernst & Young Law 2000–2003
Partner, Kriström Advokatbyrå AB 1997–2000
Biträdande jurist, Kriström Advokatbyrå AB 1994–1996
Biträdande jurist, Advokatfirman Nordlander KB 1991–1994
Biträdande jurist, Advokatfirman Adolfsson AB 1990–1991


Rankingar


Publikationer

  • Social security for directors working in multiple jurisdictions, World Services Group, 2016 (Svenskt kapitel tillsammans med Magnus Berterud)
  • Construction Company Wins Protracted Dispute on Illegal Industrial Action, ILO Employment & Labour Newsletter, januari 2010
  • Företagets provisionspolicy kan vara en tickande bomb
  • Dags för rätt proportion på stridsåtgärd, Dagens Industri 2008
  • Lagstiftning – Information om anställningsvillkor

Medlemskap

International Referral
Sveriges Advokatsamfund
International Bar Association (IBA)
Arbetsrättsliga föreningen


Utnämningar


Relaterat innehåll