Alla nyheter

Delphi Göteborg utser Specialist Counsel

Tobias Hamrin tar klivet in i rollen som Specialist Counsel för att ytterligare stärka byråns erbjudande till klienterna.

Efter mer än 15 år inom yrket, och de senaste 10 åren som advokat på Delphi, tar Tobias Hamrin steget in i sin nya roll som Specialist Counsel. Tillsammans med sitt team ska Tobias förstärka Delphis redan starka position inom tvistelösning och processrätt, för att ytterligare möta klienternas behov av kreativa lösningar på de allt mer komplexa problemställningar marknaden ställs inför.

– Jag är mycket glad över att träda in i min nya roll som Specialist Counsel och ser fram emot att fortsätta utveckla vårt erbjudande till våra klienter. Vi arbetar idag med många fina klienter och varumärken och ser ett ökat behov av våra tjänster, särskilt i en tid där företag efterfrågar alltmer specialiserad kompetens. Därför har jag fått ett tydligt uppdrag att ytterligare bygga vidare på vårt team inom tvistelösning och ser därigenom fram emot att stärka vår specialisering och vårt erbjudande till nuvarande och framtida klienter, säger Tobias Hamrin.

– På Delphi arbetar vi kontinuerligt med att förfina vårt erbjudande som en multifokuserad advokatbyrå med sann spetskompetens och en djup affärsstrategisk förståelse. I det arbetet ingår att tydligt visa på de områden där vi har några av branschens absolut skarpaste specialister. Därför har vi erbjudit Tobias en bredare nyckelroll i det fortsatta bygget av vårt affärsområde tvistelösning och processrätt, avslutar Niclas Lindeberg, VD på Delphi i Göteborg.