Alla nyheter

Delphi företräder Addnode Group vid förvärv av IntraPhone

Addnode Group, noterat på Nasdaq Stockholm, som i sin verksamhet förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster inom olika marknader, har ingått avtal om förvärv av programvarubolaget IntraPhone. IntraPhone utvecklar och tillhandahåller mobila lösningar för planering, registrering och uppföljning inom hemtjänst för den svenska omsorgs- och välfärdsmarknaden.

Förutsatt att vissa villkor uppfyllts avser parterna att slutföra transaktionen den 1 april 2019.

Delphis team består av Rickard Isacson, ansvarig partner, Magnus Berterud och Christoffer Malmström.