Alla nyheter

Delphi rådgivare till VR Group vid förvärv av MTR Express

Advokatfirman Delphi har biträtt VR Group vid förvärv av samtliga aktier i MTR Express (Sweden) AB (”MTRX”).

VR Group är en finsk aktör med omfattande verksamhet inom järnvägsbranschen. Genom förvärvet av MTRX expanderar VR Group sin verksamhet på den svenska marknaden för persontrafik från regional upphandlad kollektivtrafik till kommersiell fjärrtågtrafik, och stärker sin position på den svenska marknaden. MTRX är en tågoperatör som sedan 2015 bedriver kommersiell fjärrtågtrafik i Sverige, och särskilt mellan Stockholm och Göteborg. När förvärvet är genomfört kommer MTRX vara en del av VR Groups affärsenhet för Fjärrtrafik.

Förvärvet är villkorat av godkännande från Konkurrensverket, vilket förväntas ske i slutet av maj.

Delphis team bestod av Michael Juhlin, Anna Bjurell, Fredrik Lindén, Johan Hübner, Fredrik Nykvist, Felix Makarowski, Ida Nordmark, Lea Elmquist och Olivia Svedmark.