Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter

Delphi rådgivare till VR Group vid förvärv av MTR Express

Advokatfirman Delphi har biträtt VR Group vid förvärv av samtliga aktier i MTR Express (Sweden) AB (”MTRX”). VR Group är en finsk aktör med omfattande verksamhet inom järnvägsbranschen. Genom förvärvet av MTRX expanderar VR Group sin verksamhet på den svenska marknaden för persontrafik från regional...

Läs merDelphi rådgivare till Serneke vid förvärv av byggrätter

Advokatfirman Delphi har biträtt Serneke Group AB (publ) vid ett förvärv av byggrätter i Södra Veddesta i Järfälla kommun. Serneke köper tillbaka 55 000 kvadratmeter byggrätter från fastighetskoncernen Balder till en köpeskilling om 160 MSEK. Industriområdet Södra Veddesta är under omvandling att bl...

Läs mer


Delphi rådgivare till Binero Group AB (publ) vid förvärv

Advokatfirman Delphi har biträtt Binero Group AB (publ) vid förvärvet av samtliga aktier i Infrateq Group Holding AB. Förvärvet har betalats genom apportemission av 82 477 093 aktier i Binero Group AB (publ) till säljarna av Infrateq Group Holding AB, motsvarande cirka 220 MSEK (baserat på stängning...

Läs merDelphi rådgivare till CMD Corporation vid förvärv

Advokatfirman Delphi har biträtt CMD Corporation vid förvärvet av samtliga aktier i FAS Converting Machinery Aktiebolag från HAKI Safety AB (publ.). FAS Converting Machinery Aktiebolag bedriver en global verksamhet och utvecklar, producerar och säljer maskinutrustning för konvertering av plastfilmsm...

Läs mer


Delphi rådgivare till Pareto Securities vid företrädesemission

Advokatfirman Delphi har biträtt Pareto Securities AB i samband med en företrädesemission av units om cirka 343 MSEK i Xbrane Biopharma AB (publ). Xbrane Biopharma AB:s aktie är noterade på Nasdaq Stockholm. Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserade på en patenterad plattformstekno...

Läs mer


Delphis jurister topprankas i Who’s Who Legal 2024

Who’s Who Legal har nyligen publicerat sin årliga branschanalys av världens ledande jurister. Ett flertal av Delphis jurister uppmärksammas där som ledande både globalt och på den svenska marknaden. Totalt uppmärksammas 17 jurister från Delphi i årets branschanalys inom sina respektive områden, däri...

Läs merDelphi rådgivare till Kynningsrud vid strukturaffär med UNION

UNION Residential Development, som i somras förvärvade Bonavas verksamhet i Norge, har avtalat med Kynningsrud att köpa 70 procent av aktierna i Kynningsrud Bostäder. Tillträde sker den 1 mars 2024. Kynningsrud Bostäder har sedan 2020 bedrivit verksamhet i Västsverige och byggt upp en projektportföl...

Läs mer


Delphi rådgivare till Job Solution vid förvärv och riktad nyemission

Advokatfirman Delphi har biträtt Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution”) i samband med förvärv av rekryterings-, konsult- och bemanningsbolagen A-Talent Group Sweden AB och A-Staffing Group Sweden AB samt vid en riktad nyemission. Den riktade nyemissionen, som genomfördes genom ett s....

Läs mer


Delphi rådgivare vid försäljningen av Stockholms Stadsnät till Bredband2

Advokatfirman Delphi har biträtt aktieägarna vid försäljningen av samtliga aktier i Stockholms Stadsnät AB till Bredband2 AB. Med omkring 40 000 privatkunder och 1 000 företagskunder är Stockholms Stadsnät en internetleverantör som har växt på ett organiskt sätt och etablerat en stark marknadsnärvar...

Läs mer

Populära nyheter