Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter

Delphi rådgivare till Hökerum Bygg AB i Högsta domstolen

Högsta domstolen har meddelat dom i målet som framöver benämns ”Hökerums lånefordran”. Hökerum har blivit stämda av motparter och i sin tur genstämt motparterna. Hökerum vinner helt. Det innebär att motparternas betalningsskyldighet till Hökerum fastslås, Hökerums säkerhet i pantbrev för motparterna...

Läs mer


Delphi rådgivare till Cedergrenska AB vid förvärv av Erastos AB, Psykologigymnasiet Sverige AB samt 90,1 procent av aktierna i Cedergrenska Mat AB

Cedergrenska har förvärvat samtliga aktier i Psykologigymnasiet Sverige AB samt Erastos AB. Erastos AB driver Nyköpings Enskilda Gymnasium och genom förvärvet breddar Cedergrenska sin verksamhet till ett nytt geografiskt område. Förvärvet av Psykologigymnasiet Sverige AB stärker Cedergrenskas närvar...

Läs mer


Delphi rådgivare till Railcare Group vid förvärv av 40 procent av aktierna i AC Finance samt avseende avtal om lånefinansiering och hyra av lok

Railcare har ingått avtal om att förvärva 40 procent av aktierna i det nystartade lokuthyrningsföretaget AC Finance. I samband med förvärvet avser Railcare att ingå ett låneavtal tillsammans med befintliga ägare i AC Finance om lämnande av ägarlån med upp till 50 miljoner kronor. Railcare har tidiga...

Läs merDelphi rådgivare till Meela i samband med kapitalanskaffning

Advokatfirman Delphi har biträtt Meela AB i samband med en investeringsrunda, ledd av riskkapitalbolaget Peak, om cirka 30 miljoner kronor. Syftet med investeringsrundan är att skala upp bolagets verksamhet i Storbritannien, där Meela lanserade sin tjänst i juni i år. Meela är ett svenskt bolag med...

Läs mer


Delphi rådgivare till Spiltan Invest i offentligt budpliktserbjudande

Advokatfirman Delphi har biträtt Investment AB Spiltan (publ) i samband med deras kontanta offentliga budpliktserbjudande till aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ). Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 117 miljoner kronor, exklusive de aktier som Spiltan Invest redan äger, motsva...

Läs mer


Delphi rådgivare till ProstaLund vid företrädesemission

Advokatfirman Delphi har biträtt ProstaLund AB (publ) i samband med en företrädesemission som tillför ProstaLund cirka 23 MSEK före emissionskostnader. ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget utvecklar innovativa produkter och behandlingar inom urologi. ProstaLund är noterat på Na...

Läs merDelphi rådgivare till Spiideo i samband med kapitalanskaffning

Advokatfirman Delphi har biträtt Spiideo AB i samband med en investeringsrunda, ledd av den tyska tillväxtfonden Cipio Partners, om drygt 200 miljoner kronor. Syftet med investeringen är att stärka upp och expandera Spiideos position som en ledande aktör i den globala övergången från manuell till au...

Läs mer


Delphi rådgivare till Locus Energy i samband med förvärv

Advokatfirman Delphi har biträtt Locus Energy AB, SEB Nordic Energys portföljbolag, vid förvärv av AB Borlänge Energis sju småskaliga vattenkraftstationer. Med förvärvet stärker SEB Nordic Energy ytterligare sin närvaro i Dalarna och kompletterar portföljen av redan befintliga investeringar i såväl...

Läs merTre nya partners på Delphis kontor i Stockholm

Advokatfirman Delphi är glada att meddela att tre nya partners har valts in på Delphis kontor i Stockholm, med tillträde den 1 januari 2025. Vi välkomnar Christopher Stridh, Helene Andersson och John Neway Herrman till partnerskaran. Christopher Stridh är specialiserad på tvistlösning i allmänna dom...

Läs mer

Populära nyheter