Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter

Polina Permyakova ny partner på Delphi

Advokatfirman Delphi stärker upp sin delägarkrets med Polina Permyakova. Polina är verksam i byråns tvistelösningsgrupp och inträder som delägare vid årsskiftet 2021/2022. Hon har omfattande erfarenhet av att biträda privata och statsägda bolag och stater inför skiljenämnder och domstolar och uppträ...

Läs mer


Delphi rådgivare till Cedergrenska vid IPO och listning på Nasdaq First North Growth Market samt vid förvärv av 100 procent av aktierna i Helleborusskolorna

Advokatfirman Delphi har biträtt Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska”) i samband med en IPO om cirka 80 MSEK och vid listning på Nasdaq First North Growth Market samt vid förvärv av Helleborusskolan Täby AB och Helleborusskolan Österåker AB (”Helleborusskolorna”). IPO:n, som inkluderade en nyemiss...

Läs mer


Delphi rådgivare till Hökerum Bygg vid försäljning av fastighet

Advokatfirman Delphi har biträtt Hökerum Bygg AB i samband med försäljningen en fastighet vid Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Backa i Göteborg. Hökerum Bygg kommer under året påbörja byggnationen av de 313 bostäderna som framförallt är ämnade för unga och studenter. Det är fastighetsbolaget NREP s...

Läs mer
Delphi rådgivare till Götenehus vid förvärv av byggrätter

Advokatfirman Delphi har biträtt Götenehus AB i samband med förvärv av byggrätter på Samset i Jönköping. Det är HSB Göta som överlåter fastigheterna till Götenehus som planerar för cirka 70 bostäder i form av radhus och parhus. Götenehus är en av Sveriges ledande hustillverkare och har radhus och pa...

Läs mer


Delphi rådgivare till LIDDS AB (publ) i samband med riktad emission

Advokatfirman Delphi har biträtt LIDDS AB (publ) i samband med genomförandet av en riktad emission till ett antal svenska och internationella investerare. Den riktade emissionen har beslutats av styrelsen i LIDDS med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2021. LIDDS tillförs en likvid om c...

Läs mer


Delphi rådgivare till M.O.B.A. Network AB (publ) vid förvärv av Magic Find, Inc. samt i riktade nyemissioner om ca 110 MSEK till institutionella och professionella investerare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till M.O.B.A. Network AB (publ), noterat på Nasdaq First North, i samband med att M.O.B.A. förvärvar samtliga aktier i det amerikanska bolaget Magic Find, Inc. som driver ett ledande Multi Channel Network för streaming inom gaming på YouTube samt ett antal väl...

Läs mer


Delphi insights: Dags för årsstämma?

Då kan det vara bra att känna till de tillfälliga reglerna för genomförandet av bolagsstämmor med anledning av pandemin. Här finns en sammanfattning av reglerna. I april 2020 trädde lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i kraft. Lagen syftar t...

Läs mer


Populära nyheter