På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt från Delphi


Senaste nyheterWebinars – Q&A

Under våra webinars får vi in många bra frågor, vilka vi sammanställt här nedan. Covid-19: Viktiga juridiska frågeställningar (Sveriges Bolagsjurister) 2020-03-26 Vad kan en exemplifiering av omständigheter i en force majeure-klausul ha för betydelse? T.ex.: “circumstances beyond the Party’s reasona...

Läs merRegeringens förslagna hyreslättnader till följd av Covid-19

Covid-19 fortsätter att sätta djupa spår i näringslivet. Vi har tidigare skrivit om några frågeställningar för hyresgästen att beakta i anledning av den extraordinära situation vi befinner oss i. Huvudregeln är, vilket vi tar upp i artikeln, att hyresgästen – om denne på eget initiativ är nödgad att...

Läs mer


Ro affären i hamn på en volatil marknad

M&A-marknaden har gått in i en volatil period, men det finns flera strategier som du som säljare eller köpare kan ta vara på för att ro affären i hamn. Dessa strategier kan vara särskilt relevanta för köpare med säkrad finansiering eller stora reserver, därutöver förväntar vi oss att det generel...

Läs mer

Obeståndsrättsliga aspekter av Covid-19

I syfte att lindra effekterna av coronaviruset har regeringen presenterat förslag till ett krispaket som bl.a. innehåller förslag om likviditetsförstärkning via skattekontot, ett nytt system för korttidspermitteringar och att staten ska överta sjuklöneansvaret i två månader. Förhoppningen är naturli...

Läs mer

Populära nyheter