Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter

Delphi rådgivare till LeadDesk Oyj vid förvärv av Loxysoft

Advokatfirman Delphi har biträtt det finska börsnoterade bolaget LeadDesk Oyj i samband med överenskommelsen att förvärva aktiekapitalet i de nordiska företagen Loxysoft AB och Loxysoft AS. Förvärvet – som förväntas slutföras i början på januari 2021 – kommer att stärka LeadDesks position som Norden...

Läs mer


Delphi biträder Svenska Hus i flera förvärv

Advokatfirman Delphi har agerat rådgivare till köparen Svenska Hus i samband med förvärvet av tre fastigheter i Floda utanför Göteborg och två fastigheter på Ringön i Göteborg. Fastigheterna i Floda består av en fastighet bebyggd med det välkända Floda Möbler-huset och två angränsande fastigheter. F...

Läs mer


Delphi biträder Immunicum vid förvärv av DCprime

Advokatfirman Delphi har biträtt Immunicum AB (publ) i samband med att bolaget ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i DCprime B.V., ett holländskt onkologivaccinbolag. Genom transaktionen förvärvar Immunicum samtliga utestående aktier i DCprime genom en apportemission till DCprimes störs...

Läs mer


Delphi framgångsrikt i hovrätten

Advokatfirman Delphi har med framgång företrätt en räddningsledare i ett miljöbrottsåtal av principiell betydelse. Delphi har med framgång företrätt en räddningsledare vid Norrhälsinge Räddningstjänst som friades från ansvar av hovrätten. Avgörandet har principiell betydelse då det fastlägger omfatt...

Läs mer


Delphi biträder Momentum Group vid budpliktserbjudande från Nordstjernan

Advokatfirman Delphi biträder Momentum Group AB (publ) i samband med att Nordstjernan Aktiebolag den 5 november 2020 lämnade ett offentligt kontant budpliktserbjudade till aktieägarna i Momentum Group att överlåta samtliga sina aktier till Nordstjernan. Erbjudandet omfattar de onoterade A-aktier och...

Läs mer


Delphi framgångsrikt vid mark- och miljödomstolen

En markexploatör hade köpt en fastighet på vilken en förorening påträffats. Sedan föroreningen avhjälpts väckte markexploatören talan om kostnadsersättning, en s.k. regresstalan enligt miljöbalken, vid mark- och miljödomstolen mot två svarandeparter. En av svarandeparterna, Länstrafiken Örebro AB (”...

Läs mer


Delphi biträder Pivot vid förvärv av COS Systems

Advokatfirman Delphi biträder Pivot Fund I i samband med dess förvärv av COS Systems AB. COS Systems är en globalt verksam utvecklare och leverantör av mjukvara för att planera, bygga ut och hantera driften av bredbandsnät. Pivot är ett svensk private equitybolag som investerar i- och utvecklar kval...

Läs mer
Populära nyheter