Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter
Delphi rådgivare till Rantalainen vid dess förvärv av Win-Win Ekonomi

Rantalainen har förvärvat Win-Win Ekonomi AB från dess grundare. Grundarna blir i samband med förvärvet delägare i Rantalainen och kommer att fortsätta driva Win-Win Ekonomi i Sverige. Win-Win Ekonomi är en av Sveriges ledande redovisningsbyråer. Genom modern teknologi kombinerad med hög personlig s...

Läs mer


Delphi rådgivare vid förvärvet av Åhléns AB

Delphi har biträtt vid förvärv av Åhléns AB från Axel Johnson, som ägt Åhléns i 34 år. Förvärvet innefattar bl.a. samtliga 47 varuhus, e-handelsverksamheten, Designtorget och Åhléns Outlet. Den nya ägarkonstellationen avser att ytterligare utveckla och stärka Åhléns verksamhet och position på markna...

Läs merDelphi släpper Hållbarhetsrapporten 2022

Advokatfirman Delphi tar nästa kliv med sin första hållbarhetsrapport – för verksamhetsåret 2021. I en bransch där ökad jämställdhet och mångfald är viktiga utmaningar, bidrar rapporten till att öka transparens, underlätta granskning och belysa framsteg som Delphi har uppnått under det gångna året....

Läs mer


Delphi insights: Nej till ändrade strandskyddsbestämmelser

Den 22 mars 2022 beslutade Regeringen om ett lagförslag om ett förändrat och mer varierat strandskydd, proposition 2021/22:168. De nya reglerna, som föreslogs träda i kraft den 1 juli 2022, har nu stoppats av riksdagen. Regeringens förslag syftar till att nyansera befintliga strandskyddsbestämmelser...

Läs merDelphi rådgivare till Exsitec i samband med förvärv av Spot on Solutions i Norden AB samt det helägda dotterbolaget Strategibyrån NOGA aktiebolag

Advokatfirman Delphi har biträtt Exsitec Holding AB (publ) och Exsitec AB i samband med förvärv av samtliga aktier i Spot on Solutions i Norden AB som inkluderar det helägda dotterbolaget Strategibyrån NOGA aktiebolag. Köpeskillingen uppgår till maximalt 95 miljoner kronor och betalas delvis genom n...

Läs mer

Populära nyheter