Helena Abelsson

Helena Abelsson

Linköping | Senior Associate / Advokat

Mobiltelefon: +46 767 72 00 45

E-post: helena.abelsson@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Helena Abelsson företräder regelbundet klienter, på både köpar- och säljarsidan, vid olika typer av företags- och verksamhetsöverlåtelser samt omstruktureringar, både i svenska och internationella sammanhang. Helena arbetar vidare med att upprätta, granska och förhandla olika typer av kommersiella avtal, företrädesvis för klienter inom teknik- och IT-sektorn, samt inom den offentligägda sektorn. Därutöver biträder Helena regelmässigt klienter med diverse bolagsrättsliga frågor, frågor rörande dataskydd och integritet, distributionsfrågor samt övriga affärsjuridiska frågor av allmän karaktär. Helena håller regelbundet föredrag inom sina verksamhetsområden.


Resumé


Relaterat innehåll