Erik Ålander

Erik Ålander

Stockholm | Senior Associate / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 17

E-post: erik.alander@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Erik Ålander arbetar med särskilt fokus på kommersiella avtal, GDPR, outsourcing, IT, FinTech, juridiska frågor relaterade till blockchain- och AI-teknik samt andra finansiella regulatoriska frågor. Inom sina expertisområden agerar Erik rådgivare åt klienter i frågor som rör outsourcing, licensiering, IT- avtal, teknik/digitalisering, försäljning och köp av varor och tjänster, distribution, efterlevnad av regelverk som PSD2, EBA/EIOPA-riktlinjer och GDPR. Erik har ett särskilt fokus på juridiska frågor relaterade till tillämpningen av ny teknik och ger regelbundet råd till klienter i juridiska frågor avseende tillämpningen av AI och blockchain-teknik.

Erik företräder regelbundet banker och andra aktörer vid utläggningar av viktiga eller kritiska funktioner till t.ex. molntjänstleverantörer och de regulatoriska krav som följer därmed, fintech-bolag, bolag inom tillverknings-och tjänstesektorn, och strategisk rådgivning för att underlätta och förbättra kundens affärer.

  • Rådgivning till kunder i processen att digitalisera sin verksamhet för att säkerställa efterlevnad av myndighetskrav
  • Rådgivare till större finansiellt institutioner avseende outsourcing av verksamhetskritiskt IT-system och fortsatt efterlevnad med riktlinjer från EBA/EIOPA i fråga om bl.a. kritiska eller viktiga funktioner
  • Rådgivning till kunder om implementering av t.ex. DORA och GDPR samt efterlevnad av andra regulatoriska krav
  • Ge råd till kunder verksamma inom mjukvaruindustrin vid utformning av licensavtal och kommersialisering av dess immateriella rättigheter
  • Rådgivning till klienter som verkar inom blockkedjeområdet när det gäller att erhålla nödvändiga tillstånd och auktorisationer för dess verksamhet, AML-efterlevnad samt om juridiska frågor av betydelse för kundens löpande verksamhet

Resumé


Relaterat innehåll