Alla nyheter

Delphi rådgivare till Binero Group AB (publ) vid förvärv

Advokatfirman Delphi har biträtt Binero Group AB (publ) vid förvärvet av samtliga aktier i Infrateq Group Holding AB. Förvärvet har betalats genom apportemission av 82 477 093 aktier i Binero Group AB (publ) till säljarna av Infrateq Group Holding AB, motsvarande cirka 220 MSEK (baserat på stängningskursen för Bineros aktier den 1 februari 2024) och 70 procent av det totala antalet aktier i Binero Group AB (publ) efter full utspädning.

Binero Group AB (publ) erbjuder företag och organisationer i Norden en svensk molntjänst, drift av kubernetes och konsulter inom systemutveckling och teknik. Förvärvet av Infrateq Group Holding AB, som erbjuder projektledning av tekniska nätverkslösningar, samt distribution av media via en digital plattform i Norden till företag och organisationer, skapar förutsättningar för en starkare kundbas och en bredare produktportfölj bestående av tekniska tjänster. Infrateq Group Holding AB omsatte justerat cirka 321 MSEK under år 2022.

Delphis team bestod huvudsakligen av Mats Dahlberg, Jessica Björklund, Ellioth Lodenius, Ida Nordmark, Agnes Wall, Olivia Svedmark, Erik Ålander samt Carl Dahlgren.