Mats Dahlberg

Mats Dahlberg

Stockholm | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 8 677 54 60

Mobiltelefon: +46 709 25 25 94

E-post: mats.dahlberg@delphi.se

Språk: engelska

Skriv ut sida

Ladda ner CV


Om

Om

Mats Dahlberg är ansvarig för affärsområdet Transactions och fokuserar på aktiemarknadsrätt, M&A och alternativa investeringar. Mats Dahlberg har varit inblandad i ett stort antal kapitalmarknadstransaktioner såsom IPO:s, take-overs, företrädesemissioner, accelerated book buildings, private placements, spin-offs, MTN program och incitamentsprogram, och företräder löpande ett antal större institutionella investerare inom alternativa investeringar.

Intressanta uppdrag:

 • IPO av Momentum Group på Nasdaq Stockholm (spin-off från B&B Tools)
 • IPO av AddLife på Nasdaq Stockholm (spin-off från Addtech)
 • M&A för publika bolag innefattande bland annat AddLifes förvärv av Biomedicakoncernen, Binero Groups spin-off och försäljning av dess webhostingverksamhet, Momentum Groups förvärv av Brammers MRO verksamhet
 • Företrädesemission i NIBE om cirka 3 miljarder SEK
 • Rådgivare till Momentum Group i samband med offentligt uppköpserbjudande på Swedol
 • Rådgivare till Cherry i samband med offentligt uppköpserbjudande
 • IPO av Immunicum på Nasdaq Stockholm och flera publika kapitalanskaffningar
 • Företrädesemission och accelerated book building i Rejlers
 • Företrädesemissioner i AddLife om sammanlagt ca 800 MSEK
 • MTN-program för bland annat Södra Skogsägarna om 4 miljarder SEK och Akelius Fastigheters EMTN-program om 3 miljarder EUR
 • Representerade ett flertal större institutionella investerare i utländska och svenska PE-fonder, hedgefonder, infrastrukturfonder och räntefonder, innefattande bland annat investeringar i EQT, TA Associates, AEA, General Atlantic, JP Morgan Infrastructure Investment Fund, Altor, Kreos, eEquity m.fl.

Resumé


Utnämningar