Mats Dahlberg

Mats Dahlberg

Stockholm | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 94

E-post: mats.dahlberg@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Mats Dahlberg är ansvarig för affärsområdet Transactions och fokuserar på aktiemarknadsrätt, M&A och alternativa investeringar. Mats har varit inblandad i ett stort antal kapitalmarknadstransaktioner såsom IPO:s, take-overs, företrädesemissioner, accelerated book buildings, private placements, spin-offs, MTN program och incitamentsprogram, och företräder löpande ett antal större institutionella investerare inom alternativa investeringar.

Intressanta uppdrag:

• Rådgivare i ett stort antal nationella och internationella IPO:s innefattande bland annat notering av AddLife, Olink (USA notering), Momentum Group, Pagero, Exsitec, Mendus m.fl.
• Rådgivare i ett flertal publika spin-offs och särnoteringar innefattande AddLifes separation från Addtech, Momentum Groups separation från Bergman & Beving och Momentum Groups separation från Alligo
• Rådgivare i ett stort antal nationella och internationella privata M&A transaktioner för noterade bolag innefattande att antal förvärv för AddLife, ett stort antal förvärv för Momentum Group, förvärv för Infineon Technologies, ett antal förvärv för Lyko samt ett antal förvärv för Netmore Group
• Rådgivare i ett antal publika uppköpserbjudanden innefattande rådgivare till Momentum Groups i samband med publikt bud på Swedol samt rådgivare till Cherry i samband med publikt bud från Bridgepoint
• Rådgivare i samband med publika carve-outs och fusioner, innefattande fusion mellan de noterade bolagen Hamlet Pharma och SelectImmune Pharma, fusion mellan Mendus och DC Prime samt carve-out och försäljning av Bineros webbhostingverksamhet
• Rådgivare i ett stort antal publika kapitalanskaffningar (innefattande bland annat företrädesemissioner, riktade emissioner och ABB:s) för ett flertal noterade bolag innefattande bland annat NIBE, AddLife, Rejlers, Mendus m.fl.
MTN-program för bland annat Södra Skogsägarna och Akelius Fastigheter
• Representerat ett flertal större institutionella statliga och privata investerare i utländska och svenska alternativa investeringar and pre-IPO investeringar, innefattande AP4 and LRF

 


Resumé


Utnämningar