På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Mats Dahlberg

Mats Dahlberg

Stockholm | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 8 677 54 60

Mobiltelefon: +46 709 25 25 94

E-post: mats.dahlberg@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Mats Dahlberg är ansvarig för affärsområdet Transactions och fokuserar på aktiemarknadsrätt, M&A och alternativa investeringar. Mats Dahlberg har varit inblandad i ett stort antal kapitalmarknadstransaktioner såsom IPO:s, take-overs, företrädesemissioner, accelerated book buildings, private placements, spin-offs, MTN program och incitamentsprogram, och företräder löpande ett antal större institutionella investerare inom alternativa investeringar.

Intressanta uppdrag:

 • IPO av Momentum Group på Nasdaq Stockholm (spin-off från B&B Tools)
 • IPO av AddLife på Nasdaq Stockholm (spin-off från Addtech)
 • M&A för publika bolag innefattande bland annat AddLifes förvärv av Biomedicakoncernen, Binero Groups spin-off och försäljning av dess webhostingverksamhet, Momentum Groups förvärv av Brammers MRO verksamhet
 • Företrädesemission i NIBE om cirka 3 miljarder SEK
 • Rådgivare till Momentum Group i samband med offentligt uppköpserbjudande på Swedol
 • Rådgivare till Cherry i samband med offentligt uppköpserbjudande
 • IPO av Immunicum på Nasdaq Stockholm och flera publika kapitalanskaffningar
 • Företrädesemission och accelerated book building i Rejlers
 • Företrädesemissioner i AddLife om sammanlagt ca 800 MSEK
 • MTN Program för Södra Skogsägarna
 • Representerade ett flertal större institutionella investerare i utländska och svenska PE-fonder, hedgefonder, infrastrukturfonder och räntefonder, innefattande bland annat investeringar i EQT, TA Associates, AEA, General Atlantic, JP Morgan Infrastructure Investment Fund, Altor, Kreos, eEquity m.fl.

Resumé

Resumé

Utbildning

Jur.kand., Stockholms universitet 1999
Kandidatexamen i Vetenskap i företagsekonomi och nationalekonomi, Stockholms universitet 1999


Erfarenhet

Partner, Advokatfirman Delphi 2012-
Partner, Banque Invik Corporate Finance (integrated into Catella in connection with Scribona’s acquisition of the Catella group) 2009-2012
Project Manager Corporate Finance, HQ Bank 2008-2009
Ass. Director, Glitnir Corporate Finance 2008
Partner, Advokatfirman Delphi 2007-2008
Associate, Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP, New York 2002-2003
Associate, Advokatfirman Delphi 2000-2007


Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
Officer, IBA M&A Committee


Utnämningar