Alla nyheter

Delphi rådgivare till Railcare Group vid förvärv av 40 procent av aktierna i AC Finance samt avseende avtal om lånefinansiering och hyra av lok

Railcare har ingått avtal om att förvärva 40 procent av aktierna i det nystartade lokuthyrningsföretaget AC Finance. I samband med förvärvet avser Railcare att ingå ett låneavtal tillsammans med befintliga ägare i AC Finance om lämnande av ägarlån med upp till 50 miljoner kronor.

Railcare har tidigare tilldelats kontrakt avseende beredskapslok med Trafikverket som löper på fem år och med ett ordervärde på totalt 403 miljoner kronor. I samband med förvärvet av aktier i AC Finance avser Railcare även att ingå ett hyresavtal om att hyra nio lok från AC Finance under fem år. Effishunter 1000, den loktyp som Railcare avser hyra från AC Finance, uppfyller de krav som Trafikverket ställer i kontrakten.

Fullföljandet av transaktionen kräver godkännande från extra bolagsstämma i Railcare.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, Karin Roberts, Emil Apelman och Lea Elmquist.