Emil Apelman

Emil Apelman

Stockholm | Senior Associate / Advokat

Mobiltelefon: +46 767 72 00 07

E-post: emil.apelman@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Emil Apelman arbetar i Delphis transaktionsgrupp. Emil arbetar främst med aktiemarknadsrätt och har erfarenhet från börsintroduktioner, inklusive amerikanska noteringar, offentliga uppköpserbjudanden och kapitalanskaffningar och företräder regelbundet noterade bolag i bland annat frågor rörande nationella och internationella incitamentsprogram, bolagsstyrning samt allmän bolags- och avtalsrätt.


Kompetensområden

Kompetensområden


Resumé