Alla nyheter

Delphi rådgivare till NGS Group AB vid övertecknad företrädesemission och riktad emission

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till NGS Group vid företrädesemission om cirka 35 miljoner kronor samt riktad emission om cirka 16 miljoner kronor. Företrädesemissionen tecknades till cirka 145,6 procent.

NGS Group är en koncern inom bemanning, rekrytering, interima tjänster, interim management, executive search och assessment, verksam i Sverige och Norge. NGS Groups verksamheter är specialiserade inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se NGS Groups pressmeddelande.

Delphis team bestod huvudsakligen av Mats Dahlberg, Emil Apelman och Lea Elmquist. Därutöver har ett antal medarbetare på Delphi varit delaktiga i arbetet.