På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Karin Roberts

Karin Roberts

Stockholm | Senior Associate / Advokat

Direkttelefon: +46 8 677 54 14

Mobiltelefon: +46 709 25 25 72

E-post: karin.roberts@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Karin Roberts är specialiserad inom konkurrensrätt och har en lång och bred erfarenhet av olika konkurrensrättsliga frågor såsom otillåtna samarbeten, missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Karin bistår regelbundet klienter i kartellutredningar, gryningsräder, koncentrationsprövningar och compliance frågor. Som en del av Delphis Life Science grupp bistår hon ofta klienter i frågor som rör läkemedelsbranschen. Karin Roberts har, från sin tid som biträdande chef över enheten för offentligt/privat på Konkurrensverket, särskild erfarenhet av offentlig sektor och kan bidra med specialiserad rådgivning i ärenden med en offentligrättslig anknytning. Karin bistår klienter i alla slags regulatoriska ärenden.

Karin är vidare en van föreläsare och har anlitats vid en rad olika seminarier som talare och även som moderator, både i Sverige och utomlands.


Resumé

Resumé

Utbildning

LL.M., Trinity College Dublin, Dublin 2005-2006
Jur.kand., Stockholms universitet 2005


Erfarenhet

Senior Associate / Advokat, Advokatfirman Delphi 2018-
Senior Associate, Advokatfirman Delphi 2017-2018
Biträdande enhetschef, Konkurrensverket 2013-2017
Sakkunnig, Konkurrensverket 2010-2013
Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl 2007-2009
Departementssekreterare, Justitiedepartementet 2006-2007


Rankings

  • Recommended, EU & Competition, tier 2, Legal 500, 2019

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund