Karin Roberts

Karin Roberts

Stockholm | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 72

E-post: karin.roberts@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Karin Roberts är specialiserad inom konkurrensrätt och regulatoriska frågor.

Karin har en lång och bred erfarenhet av olika konkurrensrättsliga frågor såsom förvärvskontroll, otillåtna samarbeten, missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Karin bistår regelbundet klienter i kartellutredningar, gryningsräder, koncentrationsprövningar och compliancefrågor.

Karin bistår även klienter i regulatoriska ärenden för att säkerställa att ett regelverk efterlevs eller att en verksamhet anpassas till ett nytt regelverk. Karin hjälper till med såväl enstaka frågor som komplexa helhetslösningar eller skräddarsydda compliance-program. Hon bistår i alla slags regulatoriska ärenden och har särskild expertis inom life science (läkemedel, medicinteknik och hälso- och sjukvård) samt livsmedel, dagligvaruhandeln och avfallssektorn. Karin har, från sin tid som biträdande chef över enheten för offentligt/privat på Konkurrensverket, särskild erfarenhet av offentlig sektor och kan bidra med specialiserad rådgivning i ärenden med en offentligrättslig anknytning.

Karin är vidare en van föreläsare och har anlitats vid en rad olika seminarier som talare och även som moderator, både i Sverige och utomlands.

Karin är ansvarig för Stockholmskontorets pro bono arbete. Delphis pro bono arbete inkluderar ideell juridisk rådgivning för en rad olika hjälporganisationer. Karin har även ansvar för Delphi engagemang i Stadsmissionen, Nolla utanförskapet och Ung talang. Karin lever efter devisen att vi alla måste hjälpas åt att ta socialt ansvar och att ”alla kan inte göra allt, men att alla kan göra något”. Delphi har många medarbetare som gläds åt att ta ett socialt ansvar, därför är det ett särskilt givande ansvarsområde.


Kompetensområden

Kompetensområden


Resumé


Utnämningar