Kristian Fredrikson

Kristian Fredrikson

Malmö | Counsel / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 23

Mobiltelefon: +46 707 71 05 38

E-post: kristian.fredrikson@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut

Word


Om

Om

Kristian Fredrikson är specialist på immaterialrätt, marknadsrätt och kommersiell avtalsrätt samt tvister inom dessa områden. Han är specialiserad mot patenträttsliga frågor men arbetar med alla immateriella rättigheter och ger råd om licensiering, överlåtelser, forskning och utveckling, distribution, franchising, intrångs- och ogiltighetsfrågor till en stor mängd teknik- och serviceföretag. Han har många uppdrag inom den kommersiella juridiken och ansvarar för immaterialrättsdelen i due diligence och företagstransaktioner. Han har framgångsrikt företrätt klienter i åtskilliga processer rörande intrång och ogiltighet av immateriella rättigheter, otillbörlig marknadsföring och kommersiella avtal. Vidare har han omfattande erfarenhet av avtal om forskning och utveckling med offentlig finansiering. Kristian Fredrikson har föreläst om immaterialrätt, särskilt patenträtt, i stor omfattning och skrivit flera artiklar om immaterialrätt och processrätt


Resumé

Resumé


Relaterat innehåll