John Neway Herrman

John Neway Herrman

Stockholm | Senior Associate / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 84

E-post: john.herrman@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

John Neway Herrman arbetar som advokat och Senior Associate med särskild inriktning mot kommersiell avtalsrätt, IT & telekom, Fintech, samt Venture Capital. Inom sina expertisområden agerar han rådgivare åt klienter i frågor som rör outsourcing, licensiering, IT- avtal, teknik/digitalisering, försäljning och köp av varor och tjänster, distribution och andra typer av strategiska samarbeten samt kapitalanskaffningar.

John företräder regelbundet bl.a. banker och andra aktörer vid utläggningar av viktiga eller kritiska funktioner till t.ex. molntjänstleverantörer och de regulatoriska krav som följer därmed, fintech-bolag, bolag inom tillverknings-och tjänstesektorn, och startupbolag samt investerare inom teknikindustrin. Inom sina expertisområden föreläser John regelbundet och deltar i internationella konferenser.

Intressanta uppdrag:

  • Rådgivare till ett av de större finansiella instituten i Europa i samband en gränsöverskridande regulatorisk utredning (+30 jurisdiktioner) rörande vissa frågor relaterade till tillämpningen av PSD2 och Betaltjänstlagen.
  • Rådgivare till större finansiellt institut avseende outsourcing av verksamhetskritiskt IT-system och fortsatt efterlevnad av EBA-Guidelines i fråga om bl.a. kritiska eller viktiga funktioner
  • Rådgivare till klient verksam inom mjukvarubranschen avseende upprättande av avtal rörande partner- och webbapplikationsutveckling
  • Rådgivare till klient verksam inom verkstadsindustrin avseende ett komplext gränsöverskridande distributionsavtal
  • Del av det team som agerade rådgivare till Industrifonden vid investering i spelutvecklaren Fast Travel Games
  • Del av det team som agerade rådgivare till klient verksam inom telekombranschen vid investering i ett bolag som bedriver teknikutveckling inom fastighetsbranschen

Resumé