Sandra Broneus

Sandra Broneus

Stockholm | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 00

E-post: sandra.broneus@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Sandra Broneus är partner och specialiserad inom aktiemarknadsrätt, bolagsrätt samt företagsöverlåtelser. Sandra har lång erfarenhet av legal rådgivning till svenska och internationella klienter i samband med börsnoteringer, kapitalanskaffningar, bolagsstyrning samt publika företagsförvärv. Sandra undervisar även vid Uppsala universitet om börsnoteringar samt offentliga uppköpserbjudanden. Sandra har även skrivit en kommentar till Lagen om offentliga uppköpserbjudanden samt böcker och artiklar om Marknadsmissbruksförordningen och frågor relaterade till offentliga uppköpserbjudanden samt närståendetransaktioner i aktiebolagslagen.


Kompetensområden


Resumé