Linda Jönsjö

Linda Jönsjö

Malmö | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 733 74 60 66

E-post: linda.jonsjo@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Linda Jönsjö har snart 20 års erfarenhet av fastighetsrelaterad juridik, både i rollen som advokat och som bolagsjurist på ett fastighetsbolag. Hon har gedigen erfarenhet av förvärv och försäljningar av fastigheter/fastighetsbolag och ansvarar för Malmökontorets fastighetstransaktionsavdelning. Därutöver är hon specialiserad på frågor rörande hyra, arrende, fastighetsbildning, exploatering och bostadsrätter. En annan specialitet är diverse inköpsavtal samt frågor rörande entreprenader inom fastighetsförvaltning och service baserade på ABFF 15.


Resumé