Samarbete med F1RST

Delphi i unik satsning för ökad mångfald i näringslivet

Talang finns överallt, men det gör inte möjligheter. Därför finns F1RST, ett unikt samarbete mellan högre utbildning, näringsliv och civilsamhälle med målet att matcha talanger med möjligheter och skapa nya karriärvägar för ungdomar med erfarenheter och bakgrunder som är underrepresenterade i näringslivets ledarskikt.

Delphi ingår i F1RSTs family & friends, ett urval samarbetspartners som till stor del består av kapitalstarka finansaktörer som Goldman Sachs, EQT, Nordea och SEB. Delphis bidrag till F1RST är att skapa möten som kan ge ungdomar inspiration och en första erfarenhet av vad det innebär att jobba på en affärsjuridisk byrå.

Karin Roberts, Counsel och ansvarig för Delphis samarbete med F1RST, berättar:
– Vi har under fem år organiserat och deltagit i event för studiemotiverade ungdomar som växt upp i områden med så kallade socioekonomiska utmaningar. Detta har vi bland annat gjort tillsammans med nätverket som tidigare kallades Ung Talang. Våra läxverkstäder, casekvällar och företagsbesök har uppskattats av ungdomarna och lika mycket av oss här på Delphi. I höst anordnar vi återigen en casekväll och bjuder in ungdomar från F1RST. En sån här kväll är för många av ungdomarna deras första möte med en affärsjuridisk byrå, där de får diskutera verkliga case med erfarna advokater, domare, åklagare och bolagsjurister.

Kvitton på ökad mångfald

Delphi har länge verkat för att öka mångfalden och jämlikheten i advokatbranschen, dels genom externa samarbeten som F1RST och dels genom intern utveckling av Delphis företagskultur.
– Bland de finaste kvitton på att det vi gör för att öka mångfalden i branschen men framförallt för dessa ungdomar är från deltagare som har sökt till juristutbildningen just för att de fick uppleva en casekväll på Delphi.

Höstens casekväll blir den första satsningen inom ramen för Delphis samarbete med F1RST. Ansvariga på Delphi är Karin Roberts och Matilda Karlsson.

Med satsningen F1RST ska Daniel Sachs Foundation och Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med flera tunga aktörer i näringslivet, däribland Delphi, öka mångfalden på ekonomiutbildningar och i näringslivet. Genom stöd, nätverk och inspirerande aktiviteter hjälper F1RST fler unga från studieovana miljöer att ta sina första steg på vägen mot en framgångsrik karriär i näringslivet och inte minst finansbranschen.