Samarbete med Humanium Metal

Samarbete för att bidra till utvecklingen av fredliga samhällen

Delphi är stolt samarbetspartner till Humanium Metal by IM för att bidra till utvecklingen av fredliga samhällen. Humanium Metal är ett initiativ där beslagtagna illegala vapen smälts ner till en ny råvara. Intäkterna går tillbaka till samhällen som är hårt drabbade av väpnat våld, eftersom hållbar utveckling börjar med fredliga samhällen.

Den svenska biståndsorganisationen Individuell Människohjälp, IM, arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap, där alla kan ta del av sina rättigheter och ta makten över sina liv. De stärker utsatta människor så att de av egen kraft kan förändra sin situation.

Vapenrelaterat våld är ett globalt problem som slår hårt mot utvecklingsländer. Hösten 2016 lanserade IM projektet Humanium Metal by IM med syftet att minska vapenvåldet i världen och bygga fredligare samhällen i våldsdrabbade länder.

Beslagtagna vapen smälts ner

Humanium Metal kallas metallen som blir till efter att man smält ner illegala vapen. Beslagtagna vapen i Centralamerika smälts ner under övervakning av lokala myndigheter, därefter förädlas råvaran och görs tillgänglig för massproduktion av fredliga nyttoföremål. Bland annat görs klockor och konst av metallen och förtjänsten går till IMs utvecklingsarbete i våldsdrabbade länder.

Processen med nedsmältning av vapnen och användandet av metallen kräver juridisk kompetens, vilket Delphi erbjuder IM genom vårt samarbete. Delphis medarbetare kommer i sin tur att få möjlighet att göra skillnad genom att arbeta ideellt i olika IM-projekt i Sverige.