Alla nyheter

Delphi rådgivare vid överlåtelse av samtliga aktier i Sisource AB

Advokatfirman Delphi har biträtt aktieägaren i Sisource AB (”Sisource”), Heboni AB, vid överlåtelse av samtliga aktier i Sisource till Chemgroup Holding AB. Majoritetsaktieägaren i Chemgroup Holding AB är investmentbolaget Navigo Invest AB (publ).

Sisource är en ledande helhetspartner inom kemikaliehantering och tillhandahåller kemikalier och därmed tillhörande tjänster till industriella aktörer i framförallt Norden.

Delphis team bestod huvudsakligen av Stefan Lindh, Matilda Claussén-Karlsson och Ida Hill.