Stefan Lindh

Stefan Lindh

Linköping | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 26 43

E-post: stefan.lindh@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Stefan Lindh är specialiserad på företagsförvärv och private equitytransaktioner. Han har över 20 års erfarenhet av arbete med transaktioner och har rådgivit åtskilliga nationella och internationella klienter i en rad förvärv, avyttringar och joint ventures. Han har dessutom särskild erfarenhet av fastighetstransaktioner, fastighetsrelaterade investeringar, projekt och övrig fastighetsrättslig rådgivning.


Resumé