Alla publikationer

Upphandlingsrätten – vad har hänt under 2023 och vad ser vi fram emot 2024?

Det har (i vanlig ordning) hänt en hel del inom upphandlingsrättsområdet de senaste månaderna. Nedan följer ett urval av nyheter och frågeställningar som för oss har präglat 2023. Vi blickar också framåt med ett par spaningar för 2024.

Nytt i lagstiftningen under 2023

 • Ny skyldighet att anmäla utländska bidrag i stora upphandlingar

Nytt i rättspraxis

 • Preklusionsreglerna ställer krav på båda parterna
 • Aktivitetsplikten börjar avgränsas
 • Domstolarna är fortfarande (för?) restriktiva med att begära in handlingar som enligt den upphandlande organisationen omfattas av sekretess
 • Information i ett upphandlingsverktyg kan utgöra del av upphandlingsdokumentet
 • Det är tillåtet att förbjuda negativa delpriser

Nyheter och spaningar för 2024

 • Ökade befogenheter för Konkurrensverket
 • Nya uppgifter i annonser
 • Förslag på obligatorisk hänsyn till samhällsintressen
 • Förslag på system för leverantörskontroll
 • Uppdaterade tröskelvärden

Läs hela artikeln här.

Katarina Ibold

Partner / Advokat

Linköping

Katarina Ibold

Gaëlle Bjurström

Senior Associate / Advokat

Linköping

Gaëlle Bjurström

Ida Hill

Associate

Linköping

Ida Hill