Hanna Ericson

Hanna Ericson

Linköping | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 26 26

E-post: hanna.ericson@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Hanna Ericson är specialiserad inom obeståndsrätt där hon är verksam både som konkursförvaltare och likvidator. Hanna har stor erfarenhet av obeståndsfrågor och förutom konkurser och likvidationer arbetar hon löpande med rådgivning vid bl.a. företagsrekonstruktioner och underhandsackord.
Hanna arbetar även löpande med fastighetstransaktioner och företagsöverlåtelser samt har också erfarenhet av finansiering och finansregulatoriska frågor.


Resumé


Relaterat innehåll