Oscar Brandin

Oscar Brandin

Linköping / Norrköping | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 13 35 62 21

Mobiltelefon: +46 709 25 26 33

E-post: oscar.brandin@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut

Word


Om

Om

Oscar Brandin har varit verksam med obeståndsfrågor sedan 2000 och som konkursförvaltare sedan 2003. Oscar har därvid handlagt ett stort antal konkurser och även i övrigt medverkat vid såväl formella företagsrekonstruktioner som vid genomförande av informella underhandsackord. Därutöver har Oscar biträtt en mängd företag vid rådgivning i allehanda obeståndsrättsliga frågor.

Oscar Brandin har i omkring tjugo års tid biträtt en lång rad företag och myndigheter vid domstol i skadestånds- och övriga tvister samt i skiljeförfarande. Oscar har också företrätt företag och myndigheter vid tvisteförhandlingar utom rätta.


Kompetensområden


Resumé

Resumé


Relaterat innehåll