Oscar Brandin

Oscar Brandin

Linköping | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 26 33

E-post: oscar.brandin@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Oscar Brandin har varit verksam med obeståndsfrågor sedan 2000 och som konkursförvaltare sedan 2003. Oscar har därvid handlagt ett stort antal konkurser och även i övrigt medverkat vid såväl formella företagsrekonstruktioner som vid genomförande av informella underhandsackord. Därutöver har Oscar biträtt en mängd företag vid rådgivning i allehanda obeståndsrättsliga frågor.

Oscar har i över 20 år biträtt en lång rad företag och myndigheter vid domstol i kommersiella tvister samt i skiljeförfarande och han har en särskild inriktning mot entreprenadtvister. Oscar har också företrätt företag och myndigheter vid tvisteförhandlingar utom rätta.


Resumé


Relaterat innehåll