På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Oscar Brandin

Oscar Brandin

Linköping / Norrköping | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 13 35 62 21

Mobiltelefon: +46 709 25 26 33

E-post: oscar.brandin@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Oscar Brandin har varit verksam med obeståndsfrågor sedan 2000 och som konkursförvaltare sedan 2003. Oscar har därvid handlagt ett stort antal konkurser och även i övrigt medverkat vid såväl formella företagsrekonstruktioner som vid genomförande av informella underhandsackord. Därutöver har Oscar biträtt en mängd företag vid rådgivning i allehanda obeståndsrättsliga frågor.

Oscar Brandin har i över tio års tid biträtt en lång rad företag och myndigheter vid domstol i skadestånds- och övriga tvister samt i skiljeförfarande. Oscar har också företrätt företag och myndigheter vid tvisteförhandlingar utom rätta.


Resumé

Resumé

Utbildning

Jur.kand., Lunds universitet 1997


Erfarenhet

Partner, Advokatfirman Delphi 2007–
Associate, Advokatfirman Delphi 1999–2006
Tingsnotarie, Linköpings tingsrätt 1997–1999


Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

REKON


Relaterat innehåll