Alla nyheter

Delphi genomför lyckade företagsrekonstruktioner

I april utsågs Magnus Nedstrand till rekonstruktör för fyra bolag som ingår i koncernen Motala Verkstad Group. Alla rekonstruktioner fick ett lyckat utfall och har nu genomförts.

De berörda bolagen är AB Motala Verkstad, David Sjölanders Mekaniska AB, Lidköpings Mekaniska Verkstads AB och Motala Verkstad Group AB. Alla fyra rekonstruktioner med sammanlagt cirka 170 anställda fick ett lyckat utfall och har nu genomförts. Tingsrätten fastställde de ackord om 25 procent som respektive bolag erbjöd och utbetalning enligt ackordsförslagen har skett. Alla bolagen har nu kunnat återgå till normal verksamhet.

– Verksamheterna drabbades av kortsiktiga likviditetsmässiga problem på grund av effekterna av Covid-19 och vi såg att det fanns potential för att återfå lönsamhet och undvika konkurs. Koncernen har en snart 200-årig historia, vilket gör det extra roligt att rekonstruktionerna lyckades och att bolagen får leva vidare, säger Magnus Nedstrand, rekonstruktör och partner på Delphi.

Genom att initiera ett nära samarbete med borgenärer, kunder och leverantörer kunde rekonstruktionerna genomföras med ett positivt utfall. Rekonstruktören arbetade aktivt tillsammans med flera nyckelpersoner vid bolagen för att hitta åtgärder som förbättrar förutsättningarna för en långsiktig lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Flertalet åtgärder initierades för att effektivisera produktionen och dra ner kostnadsmassan.

– Det här är ett gott exempel på hur en verksamhet i en begynnande ekonomisk kris kan räddas genom ett omstrukturerings- och prestationsförbättringsförfarande. Det kräver ett snabbt agerande tillsammans med experter inom obeståndsrätt och ett nära samarbete med borgenärerna och även kunderna, då kan förutsättningarna för att lyckas vara goda som i dessa fall, avslutar Magnus Nedstrand.

Motala Verkstad Group (”MVG”) är en verkstadskoncern med kärnkompetens för bearbetning, tillverkning, avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella system och produkter. MVG har anor från 1822 och grundades av  Baltzar von Platen, som även var grundläggaren av Göta kanal. Koncernen har totalt 240 anställda och omsätter 400 MSEK.

Delphis team bestod av Magnus Nedstrand, Oscar Brandin, Hanna Ericson och Mia Malinen Karlsson.


Relaterat innehåll