Alla nyheter

Delphi rådgivare till LeadDesk Oyj vid förvärv av Loxysoft

Advokatfirman Delphi har biträtt det finska börsnoterade bolaget LeadDesk Oyj i samband med överenskommelsen att förvärva aktiekapitalet i de nordiska företagen Loxysoft AB och Loxysoft AS. Förvärvet – som förväntas slutföras i början på januari 2021 – kommer att stärka LeadDesks position som Nordens ledande programvaruleverantör för SaaS-kontaktcenter.

Den skuldfria köpeskillingen är cirka 13,6 miljoner euro, ytterligare ersättning kommer att betalas för företagens nettokassa. Av det totala anskaffningspriset betalas cirka 4,9 miljoner euro kontant och 8,7 miljoner euro betalas som en privatemission av aktier i LeadDesk. Transaktionen inkluderar också en potentiell framtida kontanttilläggsköpeskilling om cirka 1,5 miljoner euro.

LeadDesk är ett snabbväxande mjukvaruföretag som verkar på den molnbaserade programvarumarknaden i Europa. Företaget erbjuder en molntjänst för hög volymförsäljning och kundservice, och har vuxit till en ledande leverantör av molntjänster inom försäljning och kundservice i Norden. 2019 uppgick företagets intäkter till 12,4 miljoner euro. LeadDesk har kontor i sju europeiska länder och molntjänsten används av över 1000 kunder i 34 länder.

Delphis team bestod primärt av Hannah Gröndahl och Rickard Isacson med deltagande av även Johan Hübner, Elin Broman, Fredrik Nykvist och Erik Ålander.