Alla nyheter

Delphi biträder Svenska Hus i flera förvärv

Advokatfirman Delphi har agerat rådgivare till köparen Svenska Hus i samband med förvärvet av tre fastigheter i Floda utanför Göteborg och två fastigheter på Ringön i Göteborg.

Fastigheterna i Floda består av en fastighet bebyggd med det välkända Floda Möbler-huset och två angränsande fastigheter. Fastigheterna på Ringön angränsar till varandra och är bebyggda med byggnader om totalt ca 6 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Samtliga affärer har genomförts som bolagsöverlåtelser.

Delphis team har bestått av Anton Melander och Felicia Lundgren.