Alla nyheter

Delphi biträder Immunicum vid förvärv av DCprime

Advokatfirman Delphi har biträtt Immunicum AB (publ) i samband med att bolaget ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i DCprime B.V., ett holländskt onkologivaccinbolag. Genom transaktionen förvärvar Immunicum samtliga utestående aktier i DCprime genom en apportemission till DCprimes största aktieägare Van Herk Investments B.V.

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Bolagets mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Immunicums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, Jenny Lindén och Christoffer Malmström.