Alla publikationer

Information till förhandstecknare – exempeldokument

Advokatfirman Delphi, vars arbete letts av advokat Anders Hulegårdh har tillsammans med den oberoende bostadsrättsjuristen Ingrid Uggla gjort en förlaga till information till förhandstecknare enligt bostadsrättslagen. Avsikten är att dokumentet ska fungera som exempel på hur en bostadsrättsförening kan informera till förhandstecknare vid förvärv av bostadsrätter, dvs. i nyproduktionsprojekt. Informationen är tänkt att vara balanserad och en avvägning mellan bostadsrättsköparens och föreningens intressen. Ingrid Uggla är ett mycket välbekant namn i branschen och hon företräder regelmässigt bostadsrättsköpare, privatpersoner. Advokatfirman Delphi företräder regelmässigt bostadsrättsutvecklare. Metoden för arbetet med att ta fram exemplet har varit att Ingrid Uggla inkorporerat sina erfarenheter från köparsidan och Advokatfirman Delphi har haft ett större fokus på säljarsidan.

Förhoppningsvis har arbetet resulterat i ett välavvägt och balanserat exempeldokument. Såväl Ingrid Uggla som Anders Hulegårdh har sett ett behov av att bidra till bostadsrättsmarknaden i det skede som den befinner sig i skrivande stund. Just framförallt kring nyproduktion finns många frågetecken som varken gynnar enskilda bostadsrättsköpare eller branschen i stort och behovet av samsyn är viktigt.

Se exempeldokumentet här.

Ladda ner dokumentet i Word här.

Anders Hulegårdh

Partner / Advokat

Göteborg

Anders Hulegårdh

Relaterat innehåll