Richard Lenemark

Richard Lenemark

Stockholm | Counsel / Advokat

Direkttelefon: +46 8 677 54 27

Mobiltelefon: +46 709 25 25 14

E-post: richard.lenemark@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Richard representerar sedan över 15 år såväl svenska som internationella klienter rörande immaterial- och marknadsrättsliga frågeställningar, med särskilt fokus på tvister rörande upphovsrätt, varumärken och marknadsföring. Richard har lång erfarenhet av att hantera omfattande och komplexa rättegångar och skiljeförfaranden, såväl på IP-området som i fråga om kommersiella tvister i allmänhet. Richard bistår även klienter vid IP-transaktioner och utarbetande av avtal, framförallt inom media och underhållning. Richard brukar särskilt uppmärksammas för sitt teknik- och branschkunnande, sin förmåga att snabbt sätta sig in i och hantera komplexa frågeställningar och stora faktamängder samt sin presentationsförmåga inför domstolar och skiljenämnder.


Resumé

Resumé


Utnämningar