Rebecka Harding

Rebecka Harding

Stockholm | Senior Associate / Advokat

Direkttelefon: +46 8 677 54 70

Mobiltelefon: +46 708 96 66 37

E-post: rebecka.harding@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut

Word


Om

Om

Rebecka Harding är en del av firmans IP/TMT-grupp (immaterialrätt/teknologi, media och telekom) med fokus på IP- och dataskyddsfrågor, inklusive marknadsföring, e-handel och konsumenträtt. Rebecka rådger klienter i alla aspekter av sina specialområden, inklusive bistår klienter att skydda och hantera sina immateriella tillgångar, granskar marknadskommunikation samt rådger inom integritetsfrågor. Rebecka tillhandahåller strategiskt IP-rådgivning under hela livscykeln för en produkt eller tjänst; från utveckling, licensiering och marknadsföring till verkställighet av rättigheter. Vidare föreläser och företräder Rebecka regelbundna klienter inför olika myndigheter, såsom att företräde klienter i tvister vid domstolar.


Resumé

Resumé