Linus Larsén

Linus Larsén

Stockholm | Senior Associate / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 45

E-post: linus.larsen@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Linus Larsén arbetar huvudsakligen med dataskydd, IT, kommersiella avtal, immaterialrätt och frågor relaterade tekniker i framkant, som exempelvis artificielI intelligens (AI) och blockchain. Linus föreläser regelbundet om frågor inom sina verksamhetsområden, bland annat som återkommande föreläsare på specialkursen Cyber Law på Stockholms universitet. Han skriver även artiklar och är en av grundarna till Delphis teknikblogg, Delphi Tech Blog, som tar upp frågor kring juridik och teknik.

Exempel på uppdragstyper:

  • Rådgivning till klienter i olika sektorer i samband med projekt för GDPR-efterlevnad både före och efter att GDPR trätt i kraft.
  • Upprättande, förhandling och granskning av många olika avtalstyper, bl.a. SaaS-avtal, konsultavtal, licensavtal, projektavtal och personuppgiftsbiträdesavtal. Erfarenheten omfattar en stor mängd avtal i regulatorisk verksamhet, t.ex. inom finanssektorn.
  • Rådgivning till klienter i samband med användning av open source-licenser.
  • Representerat klienter i rättsliga processer mot Integritetsskyddsmyndigheten i frågor relaterade till dataskydd.
  • Rådgivning om juridiska risker i samband med AI-användning och AI-projekt.
  • Rådgivning till klienter som verkar inom blockchain-/kryptosektorn när det gäller att erhålla nödvändiga tillstånd och auktorisationer för dess verksamhet, AML-efterlevnad samt om juridiska frågor av betydelse för kundens löpande verksamhet.

Relaterat innehåll