På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog

Datainspektionens första nationella integritetsrapport

Det har snart gått ett år sedan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018, regelverket som innebär ett förstärkt skydd för individer. Mycket har hänt sedan dess och många verksamheter har fått göra stora förändringar inom sina organisationer för att försöka efterleva de nya reglerna. Även de flesta medbor...

Läs mer


Blockchains och GDPR

Blockchain är en teknik med hög utvecklingspotential som väcker många frågor, inklusive frågor om dess förenlighet med GDPR. Den franska tillsynsmyndigheten, Commission nationale de l’informatique et des libertés (”CNIL”), har tagit upp frågan i en rapport, som finns att läsa här. Nedan kommer en sa...

Läs mer


Kan artificiell intelligens patenteras?

AI är avancerad och kraftig mjukvara, som används för många tillämpningar i många olika verksamheter. AI har redan sin givna plats i sådant som sociala medier, hälso- och sjukvård och autonoma transportsystem, och nya tillämpningar dyker upp nästan dagligen. Stora ansträngningar och investeringar lä...

Läs merPersonuppgiftsincidenter – vad ska vi tänka på?

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident av något slag som involverar personuppgifter, till exempel att personuppgifter förstörs, ändras eller kommer i orätta händer. Det kan vara fråga om personuppgifter som läcker på grund av ett dataintrång, personuppgifter som finns på en dator som blir...

Läs mer


Vad är blockchain?

En teknik som diskuterats flitigt under de senaste åren är blockchain. Blockchain är mest känt som tekniken som banade väg för Bitcoin. Bitcoin fick sitt genombrott redan år 2010, men har funnits sedan år 2009. Det har visat sig att användningsområdet för blockchain är betydligt större än enbart til...

Läs mer


Vad är artificiell intelligens?

Den tekniska utvecklingen inom artificiell intelligens (”AI”) har uppmärksammats mycket de senaste åren och det går dagligen att läsa nya artiklar och ta del av nyhetsinslag om AI. Allt fler menar att den tekniska utvecklingen kommer att få stora konsekvenser, och såväl positiva som negativa scenari...

Läs mer


Konsekvensbedömningar enligt GDPR i fyra steg

Som alla känner till ställer GDPR krav på företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Bland annat kräver GDPR att en så kallad konsekvensbedömning görs inför behandling av personuppgifter som kan leda till hög risk för de registrerade. Delphi tipsar om hur man kan gå tillväga för att ö...

Läs mer


Förslag till ändrade regler om betaltjänster och elektroniska pengar

Finansinspektionen (”FI”) föreslår ändringar i vissa föreskrifter på bankområdet, bland annat avseende regler som berör betaltjänstleverantörer, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av e-pengar. Ändringsförslagen innebär bland annat att det kommer bli tydligare vilka handlingar...

Läs mer