På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Arbetet med e-Privacy-förordningen (EPR) fortgår

Precis som dataskyddsförordningen (GDPR) är EPR en uppgradering av befintlig EU-lagstiftning på området (e-Privacy-direktivet 2002/58/EG). EPR kan sägas vara ett syskon till GDPR som kommer reglera skyddet av den personliga integriteten i elektronisk kommunikation. EPR är kanske mest känd för att ta...

Läs mer


Europaparlamentet publicerar ny rapport om Blockchain och GDPR

Den 24 juli publicerade Europaparlamentet en studie som undersöker interoperabiliteten mellan blockchain-teknik och GDPR. Detta är en fråga som diskuterats flitigt och som ger upphov till ett antal legala frågeställningar. Principerna som blockchain bygger på beskrivs ofta som mer eller mindre oföre...

Läs mer


Lansera e-handel internationellt? Gå inte på några juridiska minor.

Historierna om hur företag har åkt på juridiska minor internationellt är många. Det är allt från varor som fastnar i tullen till juridiska tvister. Vårt team av e-handelsjurister blir ofta kontaktade av företag som ska lansera internationellt. De har hört historier om hur företag som lanserar i Tysk...

Läs mer


Datainspektionen har utfärdat de första svenska GDPR-böterna

För första gången sedan dataskyddsförordningen trädde ikraft har Datainspektionen beslutat att utfärda en administrativ sanktionsavgift. Gymnasienämnden i Skellefteå kommun ska betala 200 000 kr för överträdelser av dataskyddsförordningen. Gymnasienämnden i Skellefteå kommun hade under ett tre vecko...

Läs mer


Finansinspektionen tillämpar riktlinjer för outsourcing

Finansinspektionen (FI) meddelade den 4 juli att de ämnar tillämpa Europeisk bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om utkontraktering (outsourcing). Vårt första inlägg om de nya riktlinjerna går att läsa här. Enligt FI:s pressmeddelande ska EBA:s riktlinjer jämställas med svenska allmänna råd och rekomm...

Läs mer


Reklamlandskap i förändring – räcker konsumentskyddet?

I den allmänna debatten har frågan uppstått – behövs det nya regler till skydd för konsumenter vid uppkomsten av nya marknadsföringskanaler? På sistone har frågan bland annat gällt riktad reklam, influencers och sakernas internet. I oktober 2016 tillsattes Utredningen om ett reklamlandskap i förändr...

Läs mer


Nya konsumentregler snart verklighet!

Att hålla ögonen på – Digital Single Market Ingen har nog undgått GDPR som nu gällt i ett drygt år, och många har säkert hört talas om GDPR:s ”systerlag” – ePrivacyförordningen – som förväntas antas inom kort. Båda dessa lagar är, tillsammans med ett flertal andra lagar, en del av EU:s stora satsnin...

Läs mer


Bildgenerering med hjälp av AI – några juridiska problem

AI-forskningen och den praktiska tillämpningen av AI-teknik har vuxit betydligt de senaste åren, i stor utsträckning genom underteknikerna maskininlärning och deep learning (se vårt blogginlägg där vi förklarar AI-teknik och begreppen här). I detta inlägg diskuteras hur bilder (och andra data) kan g...

Läs mer


Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules)

1. Vad är bindande företagsbestämmelser? Bindande företagsbestämmelser är gemensamma regler som en koncern eller en grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet (nedan ”Koncernen”) får tillämpa för att göra det tillåtet att överföra personuppgifter utanför EU/EES. När bindande företag...

Läs mer


Datainspektionens första nationella integritetsrapport

Det har snart gått ett år sedan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018, regelverket som innebär ett förstärkt skydd för individer. Mycket har hänt sedan dess och många verksamheter har fått göra stora förändringar inom sina organisationer för att försöka efterleva de nya reglerna. Även de flesta medbor...

Läs mer