Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


IMY:s beslut i 1177-ärendet – en analys

Bakgrund Den 7 juni 2021 meddelade Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) beslut i flera ärenden med anledning av granskningen av den så kallade ”1177-incidenten”. Delphi har tidigare rapporterat om ärendet och besluten, och i detta inlägg följer en mer detaljerad analys. Granskningen inleddes den 18...

Läs mer


Data Act – konsekvensanalys avseende ny reglering för data

Bakgrund Som en del av EU:s datastrategi ska Europeiska kommissionen (”Kommissionen”) under Q4 2021 lägga fram ett lagstiftningsförslag på området för tillgång till och skydd för data – Data Act. Som ett led i lagstiftningsprocessen publicerade Kommissionen den 28 maj 2021 en konsekvensanalys avseen...

Läs mer
IMY fattar beslut i 1177-ärendet

I förra veckan, den 8 juni 2021, meddelade Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) flera beslut efter sin granskning av det så kallade ”1177-ärendet”. Utredningen inleddes efter en incident under 2019 då det i media avslöjades att en mängd inspelade samtal till sjukvårdsrådgivningen 1177 legat tillgäng...

Läs mer
Framsteg i förhandlingarna om ePrivacyförordningen

Nya regler om cookies och liknande teknik Sedan tillkomsten av allmänna dataskyddsförordningen ”GDPR” har det pågått förhandlingar i EU för att även uppdatera lagstiftningen om cookies och liknande teknik. Nuvarande regler tillkom 2002 och en hel del teknisk utveckling har naturligtvis skett sedan d...

Läs mer


Historiskt förslag till AI-lagstiftning från EU-kommissionen

EU-kommissionen offentliggjorde igår den 21 april 2021 ett lagförslag till en förordning som för första gången specifikt tar sikte på artificiell intelligens (AI). Förslaget har varit omdiskuterat långt innan det offentliggjordes och det har spekulerats mycket om vad det kommer att innehålla. På Del...

Läs mer


Delphipodden: Nytt avsnitt om Open Source

Delphis poddserie om teknikrelaterade frågor fortsätter. I det andra avsnittet diskuterar Johan Hübner, Linus Larsén och Felix Makarowski open source-licenser. I avsnittet diskuteras bland annat tillämpliga regler vid användning av mjukvarukomponenter, allmänna frågor om open source samt copyleft-li...

Läs mer