Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Delphipodden är tillbaka!

Nu med en serie korta avsnitt om tech-relaterade frågor. I det första avsnittet diskuterar Johan Hübner, Linus Larsén och Felix Makarowski datarelaterade frågor. I avsnittet behandlas på en övergripande nivå bland annat vad data är, rätten att använda data samt vilka frågor med koppling till data s...

Läs mer
EU-varumärken efter Brexit – det här behöver ni tänka på

Vid årsskiftet 2020/2021 blev Brexit till sist ett faktum. Då Storbritannien inte längre tillämpar EU-rätt, påverkar utträdet ur EU en mängd olika frågor – däribland registreringen av EU-varumärken. Registrering av ett EU-varumärke ger skydd för varumärket i EU:s samtliga medlemsländer. Tidigare inn...

Läs mer


Klassikerskyddet prövas i domstol

Den 10 mars 2021 inleddes huvudförhandling i Stockholms tingsrätt i målet mellan Svenska Akademien och Nordiska motståndsrörelsen (”NMR”) och webbsidan Nordfront. Bakgrunden till målet är att ett antal dikter återgivits i ett sammanhang, som enligt Svenska Akademiens advokat, är grovt kränkande och...

Läs merSäkerställ att besökaren kan återkalla sitt samtycke

ARTIKELSERIE OM COOKIES Artikel 5: I vår tidigare artikel om samtycke har vi konstaterat att ni behöver inhämta samtycke för att använda sådana cookies som inte är strikt nödvändiga. Den som ansvarar för användningen av cookies måste se till att samtycket kan återkallas lika enkelt som samtycket gav...

Läs mer”AI-agendan för Sverige” lanseras

Det statliga forskningsinstitutet RISE presenterade den 23 februari 2021 ett förslag till en ny AI-agenda för Sverige. Agendan har framarbetats av ett 50-tal representanter från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn med syftet att accelerera de positiva effekterna av användning av artifi...

Läs mer


De första AI-specifika reglerna från EU är på väg

Bakgrund Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) har under de senaste åren gått framåt i snabb takt. Det har skapats effektiva lösningar inom en mängd områden och AI-teknik är idag en central del av många människors vardag. AI är dock förknippat med rättsliga utmaningar. Samtidigt som AI-teknik...

Läs mer