Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Nya tillsynsbeslut från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

I februari fattade IMY ett gäng tillsynsbeslut. I detta blogginlägg sammanfattas två av besluten. Det ena beslutet gäller RenOptik AB och det andra beslutet gäller S&R Trädfällning Stockholm AB. I båda tillsynsbesluten fattade IMY beslut om reprimand. RenOptik AB (DI-2022-9861) IMY konstaterar a...

Läs mer


Smarta nyhetsbrev – beslut från danska tillsynsmyndigheten

Den danska tillsynsmyndigheten fattade i slutet av december förra året ett beslut gällande så kallade ”smarta” nyhetsbrev. Smarta nyhetsbrev innebär att avsändaren kan förstå om nyhetsbreven når fram till mottagaren och hur många som öppnar nyhetsbreven. Smarta nyhetsbrev kan även ha funktioner för...

Läs mer


Nytt avtal mellan EU och USA för att öka användningen av AI

Den 27 januari 2023 tillkännagav EU och USA att de har skrivit under ett gemensamt avtal om att påskynda och öka användningen av AI i syfte att främja det allmännas bästa. Avtalet undertecknades inom ramen för handels- och teknikrådet mellan EU och USA (TTC), en permanent plattform för transatlantis...

Läs mer

Integritetsskyddsmyndigheten växer

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) väntas få en anslagsökning med 56 miljoner kronor i nästa års statsbudget. Nu meddelar myndigheten att man har för avsikt att rekrytera cirka 50 nya medarbetare. Det blir framför allt fler jurister men även it- och informationssäkerhetsspecialister och administrati...

Läs mer