Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Ny lag om elektronisk kommunikation

I skuggan av det rådande omvärldsläget har den svenska lagstiftaren uppdaterat lagstiftningen på telekommunikationsområdet. Uppdateringen är ett led i införandet av EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation ([EU] 2018/1972) (”Koden”). Den nya lagen om elektronis...

Läs merNya konsumentköplagen: Friskrivningar och objektiva fel

Den nya konsumentköplagen som började gälla den 1 maj 2022 innehåller flera nyheter för försäljning av fysiska produkter till konsumenter. Bland annat innebär de nya reglerna att konsumenter kan reklamera en produkt som avviker från subjektiva eller objektiva krav. Subjektiva krav är de krav på prod...

Läs mer


Hur bedöms arbetsgivarens rätt att vidta kontrollåtgärder?

Artikelserie om HR och dataskydd Artikel 1: Hur bedöms arbetsgivarens rätt att vidta kontrollåtgärder? Denna artikelserie kommer handla om dataskydd i arbetslivet och besvara frågor såsom vilka personuppgifter en arbetsgivare får behandla och i vilken utsträckning en arbetsgivare får kontrollera sin...

Läs mer


Delphipodden – Nya konsumentregler

Nu finns ett nytt avsnitt av Delphipodden ute i serien om teknikrelaterade frågor, denna gång diskuterar vi den nya konsumentköplagen samt uppdateringarna i bland annat marknadsföringslagen och prisinformationslagen! Vad innebär de nya reglerna och vem omfattas egentligen av det ”nya konsumentskydde...

Läs mer


European Health Data Space – nya EU-regler på gång

Tillgången till korrekta och uppdaterade hälsouppgifter är i många fall nödvändig för att individer ska få lämplig vård, och i vissa fall även helt livsavgörande. Att uppdaterade hälsouppgifter är avgörande för vården har inte minst visats under pandemin, samtidigt som det också blivit tydligt att d...

Läs mer


Larmbolaget Verisure granskas av IMY

Den 22 april 2022 meddelade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i ett pressmeddelande att myndigheten inleder en tillsyn av larmbolaget Verisure. IMY avser utreda de uppgifter som framkommit i  massmedia vilka gör gällande att anställda på Verisure i samband med inkomna larm delat filmmaterial och bi...

Läs mer


Ett moderniserat konsumentskydd – nya regler börjar gälla 1 sep

Den 18 maj antog riksdagen regeringens förslag ”Ett moderniserat konsumentskydd” som vi tidigare rapporterat om här på bloggen och som innebär många viktiga nyheter för alla företag som säljer till konsumenter. Riksdagen ändrar regeringens förslag på så sätt att reglerna kommer att börja gälla den 1...

Läs merTvå viktiga nya avgöranden från EU-domstolen

EU-domstolen kom den 26 och 28 april med två nya viktiga avgöranden. Det första, C‑401/19 Polen mot parlamentet och rådet, rör det nya upphovsrättsdirektivet och plattformsansvar medan det andra, C-319/20 Meta Platforms Ireland Limited, tidigare Facebook Ireland Limited, mot Bundesverband der Verbra...

Läs mer