Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog
Integritetsskyddsmyndigheten växer

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) väntas få en anslagsökning med 56 miljoner kronor i nästa års statsbudget. Nu meddelar myndigheten att man har för avsikt att rekrytera cirka 50 nya medarbetare. Det blir framför allt fler jurister men även it- och informationssäkerhetsspecialister och administrati...

Läs merArtikel 3: Får en arbetsgivare övervaka arbetsverktyg?

Artikelserie om HR och dataskydd Som arbetsgivare kan det i vissa fall finnas ett behov att kontrollera att arbetstagarna använder sina arbetsverktyg på rätt sätt eller presterar i enlighet med sitt anställningsavtal. En sådan åtgärd innebär dock en inskränkning i arbetstagarnas personliga integrite...

Läs mer


EU-parlamentet har antagit NIS2-direktivet

Den 10 november antog Europaparlamentet med betydande majoritet Kommissionens förslag om ett reviderat NIS-direktiv (”NIS2-direktivet”). NIS2-direktivet kommer att ersätta det gamla NIS-direktivet (NIS1) med målsättningen att bidra till ökad cybersäkerhet för kritisk infrastruktur. Antagandet av NIS...

Läs mer


PTS inleder tillsyn av NIS-leverantörer

I september 2022 meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att myndigheten inleder granskning av NIS-leverantörers arbete med riskanalyser. Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (”NIS-lagen”) syftar till att uppnå en hög nivå av säkerhet i nätverk och info...

Läs mer


Första steget mot Privacy Shield 2.0 är taget

Den 7 oktober 2022 undertecknade USA:s president Joe Biden ett presidentdekret, en s.k. Executive Order, om att införa det nya ramverket European Union-U.S. Data Privacy Framework. Detta ramverk ska ersätta Privacy Shield-ramverket som för två år sedan ogiltigförklarades av EU-domstolen i det s.k. S...

Läs mer


Digital Markets Act publicerat i EU:s officiella tidning

Digital Markets Act (”DMA”) publicerades den 12 oktober 2022 i EU:s officiella tidning. DMA träder ikraft den 1 november 2022. Den officiella versionen av DMA går att läsa här. Delphi återkommer med en mer djupgående artikel om DMA i samband med att DMA träder ikraft.

Läs mer


Förslag till nya regler om cybersäkerhet – NIS2

Den digitala omvandlingen av samhället har utökat hotbilden och medför nya utmaningar som kräver anpassade och innovativa svar. Antalet cyberattacker fortsätter att öka, med allt mer sofistikerade attacker både inom och utanför EU. Det inträffade nästan 450 cybersäkerhetsincidenter under 2019 som in...

Läs mer


Delphipodden – Vad ska man tänka på under en gryningsräd?

Nytt avsnitt ute! Denna gång diskuterar vi gryningsräder. Hur går en gryningsräd till? Vad får Konkurrensverket eller EU-kommissionen egentligen göra under en gryningsräd? Hur förbereder man sig inför en gryningsräd? Vi svarar på dessa frågor och lite till! Här kan du hitta fler avsnitt av Delphipod...

Läs mer