Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog

Avgörande från EU-domstolen i Schrems II väntas den 16 juli

Nyligen offentliggjordes det att domen i det uppmärksammade Schrems II-målet kommer meddelas av EU-domstolen den 16 juli. Delphi Tech Blog har tidigare diskuterat målet i samband med generaladvokatens förslag till avgörande som kom i december 2019. Målet rör viktiga frågor om möjligheterna att föra...

Läs mer


Replik på eSams uttalanden om ”röjande-begreppet” enligt OSL

eSam är ett program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges kommuner och regioner, SKR (tidigare Sveriges kommuner och landsting, SKL). eSam har sedan tidigare publicerat vägledande uttalanden och rekommendationer avseende bl.a. myndigheters användning av molntjänster och risken för att sekret...

Läs mer


Brexit och GDPR – Vad händer framöver?

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 och det råder nu en övergångsperiod fram till den 31 december 2020. Övergångsperioden kan förlängas med upp till två år. Perioden ska användas för att förhandla ett framtida avtal som ska gälla mellan Storbritannien och EU inom en mängd olika områden, bl...

Läs mer