Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Risk för diskriminering vid användandet av AI

I takt med den tekniska utvecklingen och det ökade användandet av artificiell intelligens (”AI”), har det förts diskussioner om hur användning av AI-teknik riskerar att leda till diskriminering. I december 2021 släpptes en FN-rapport om hur AI-teknik särskilt påverkar personer med funktionsnedsättni...

Läs mer


Statistik om IMY:s tillsyn under 2021

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) berättar i årsredovisningen för 2021 om sitt tillsynsarbete under det gångna året och om myndighetens övergripande strategi. Det framgår bl.a. att tillsynsverksamheten huvudsakligen baseras på klagomål från enskilda och i mindre utsträckning på IMY:s egna initiativ...

Läs mer


Nytt förslag till europeisk Data Act

Den 23 februari 2022 publicerade EU-kommissionen förslaget till EU:s Data Act. Förslaget är en del av EU-kommissionens datastrategi och syftet med förslaget är att säkerställa en rättvis värdeallokering av data mellan olika aktörer, samt att främja tillgång till och användning av data. Att säkerstäl...

Läs merHistoriskt förslag till AI-lagstiftning från EU-kommissionen

EU-kommissionen offentliggjorde igår den 21 april 2021 ett lagförslag till en förordning som för första gången specifikt tar sikte på artificiell intelligens (AI). Förslaget har varit omdiskuterat långt innan det offentliggjordes och det har spekulerats mycket om vad det kommer att innehålla. På Del...

Läs mer
”AI-agendan för Sverige” lanseras

Det statliga forskningsinstitutet RISE presenterade den 23 februari 2021 ett förslag till en ny AI-agenda för Sverige. Agendan har framarbetats av ett 50-tal representanter från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn med syftet att accelerera de positiva effekterna av användning av artifi...

Läs mer


De första AI-specifika reglerna från EU är på väg

Bakgrund Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) har under de senaste åren gått framåt i snabb takt. Det har skapats effektiva lösningar inom en mängd områden och AI-teknik är idag en central del av många människors vardag. AI är dock förknippat med rättsliga utmaningar. Samtidigt som AI-teknik...

Läs mer