Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

I tidigare inlägg redogjorde vi för Utredningen om ett reklamlandskap i förändrings betänkande (SOU 2018:1), som bl.a. föreslog att tillsynsmyndigheterna för konsumentskyddslagstiftningen skulle få utökade befogenheter. Som nämnts i inlägget ingick det inte i utredningens uppdrag att lämna några kon...

Läs mer


Senaste nytt: Sanktionsavgifter införs vid brott mot konsumentregler

Att brott mot GDPR kan leda till höga sanktionsavgifter har nog ingen missat. Genom EU:s New deal for Consumers blir nu detta verklighet även när e-handelsföretag bryter mot konsumentregler. Sanktioner vid brott mot konsumentregler införs New Deal for Consumers är en del av EU:s satsning och innebär...

Läs mer


e-Privacy-förordningen (EPR) alltmer avlägsen

EPR är en uppgradering av befintlig EU-lagstiftning på området (e-Privacy-direktivet 2002/58/EG) och kommer bland mycket annat reglera användningen av cookies och frågor om integritet av stor betydelse för telekomsektorn. I ett blogginlägg från september 2019 skrev vi om att Finland lagt fram ett ny...

Läs mer


Arbetet med e-Privacy-förordningen (EPR) fortgår

Precis som dataskyddsförordningen (GDPR) är EPR en uppgradering av befintlig EU-lagstiftning på området (e-Privacy-direktivet 2002/58/EG). EPR kan sägas vara ett syskon till GDPR som kommer reglera skyddet av den personliga integriteten i elektronisk kommunikation. EPR är kanske mest känd för att ta...

Läs mer


Lansera e-handel internationellt? Gå inte på några juridiska minor.

Historierna om hur företag har åkt på juridiska minor internationellt är många. Det är allt från varor som fastnar i tullen till juridiska tvister. Vårt team av e-handelsjurister blir ofta kontaktade av företag som ska lansera internationellt. De har hört historier om hur företag som lanserar i Tysk...

Läs mer


Nya konsumentregler snart verklighet!

Att hålla ögonen på – Digital Single Market Ingen har nog undgått GDPR som nu gällt i ett drygt år, och många har säkert hört talas om GDPR:s ”systerlag” – ePrivacyförordningen – som förväntas antas inom kort. Båda dessa lagar är, tillsammans med ett flertal andra lagar, en del av EU:s stora satsnin...

Läs mer


Nya tider på bloggen

Vi har tidigare drivit Data Protection Blog på denna sida som har fokuserat på den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innan, under och efter att den började tillämpas. Nu gör vi bloggen större och döper om den till ”Delphi Tech Blog”. Utöver dataskydd och personuppgifter som vi även fortsättningsvis...

Läs mer