Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog

Här på Delphi Tech Blog delar våra jurister med sig av juridiska nyheter och uppdateringar som sker inom teknikvärlden. Vi skriver om det senaste inom AI, dataskydd, blockchain, cybersäkerhet, e-handel, FinTech, och mycket mer.

Bloggen drivs av jurister från alla våra kontor som jobbar med dessa frågor inom vårt verksamhetsområde Tech & IP.

Vi håller dig uppdaterad om senaste nytt på området. Välkommen hit!


 


Digital Markets Act publicerat i EU:s officiella tidning

Digital Markets Act (”DMA”) publicerades den 12 oktober 2022 i EU:s officiella tidning. DMA träder ikraft den 1 november 2022. Den officiella versionen av DMA går att läsa här. Delphi återkommer med en mer djupgående artikel om DMA i samband med att DMA träder ikraft.

Läs merNya konsumentköplagen: Friskrivningar och objektiva fel

Den nya konsumentköplagen som började gälla den 1 maj 2022 innehåller flera nyheter för försäljning av fysiska produkter till konsumenter. Bland annat innebär de nya reglerna att konsumenter kan reklamera en produkt som avviker från subjektiva eller objektiva krav. Subjektiva krav är de krav på prod...

Läs mer


Delphipodden – Nya konsumentregler

Nu finns ett nytt avsnitt av Delphipodden ute i serien om teknikrelaterade frågor, denna gång diskuterar vi den nya konsumentköplagen samt uppdateringarna i bland annat marknadsföringslagen och prisinformationslagen! Vad innebär de nya reglerna och vem omfattas egentligen av det ”nya konsumentskydde...

Läs mer


Ett moderniserat konsumentskydd – nya regler börjar gälla 1 sep

Den 18 maj antog riksdagen regeringens förslag ”Ett moderniserat konsumentskydd” som vi tidigare rapporterat om här på bloggen och som innebär många viktiga nyheter för alla företag som säljer till konsumenter. Riksdagen ändrar regeringens förslag på så sätt att reglerna kommer att börja gälla den 1...

Läs mer


Nya konsumentregler: Information om prissänkningar och erbjudanden

Den 1 juli 2022 införs en ny regel för hur företag ska informera om prissänkningar vid till exempel rea eller andra erbjudanden och kampanjer. Den nya regeln är ett resultat av EU:s satsning New Deal for Consumers och implementeringen av ett nytt EU-direktiv. Direktivet innehåller en mängd nya konsu...

Läs mer


Klarna åläggs en sanktionsavgift av IMY

Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) har granskat hur Klarna Bank AB (”Klarna”) informerar om hur de behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) på sin hemsida. I sitt beslut konstaterar IMY att Klarna har brustit i behandlingen och utfärdar därför en administrativ sanktionsavgi...

Läs mer


Propositionen till nya konsumentreglerna nu här

Den 22 mars publicerade Finansdepartementet propositionen ”Ett moderniserat konsumentskydd” som innebär många viktiga nyheter för alla företag som säljer till konsumenter. Propositionen var väntad och som vi tidigare skrivit om här på bloggen bygger den på ett av EUs reformpaket ”A new deal for cons...

Läs mer


NOYB fortsätter sin granskning av cookiebanners

Under 2021 skickade Max Schrems organisation Non of Your Business ”Noyb” 560 klagomål till företag i 33 olika länder inom EU/EES. Noyb fortsätter nu granskningen i en andra omgång och har under mars 2022 skickat ut ytterligare 270 informella klagomål till hemsideägare som använder felaktiga cookieba...

Läs mer


Nya konsumentköplagen – ytterligare ett steg i lagstiftningsarbetet

Nästa steg i lagstiftningsarbetet mot en ny konsumentköplag genomfördes den 18 januari 2022 då regeringen överlämnade propositionen 2021/22:85 till riksdagen med förslag på en ny konsumentköplag. Propositionen genomför EU-direktiven om försäljning av varor och om tillhandahållande av digitalt innehå...

Läs mer


Nya konsumentköplagen – en update

I november publicerades lagrådsremissen till den nya konsumentköplagen. Lagstiftningsarbetet har dragit ut på tiden och den nya lagen föreslås träda i kraft den första mars 2022 istället för vid årsskiftet. Det ger alla företag som säljer till konsumenter en något längre tid att förbereda sig, men v...

Läs mer


Delphipodden: Nytt avsnitt om API:er

Nu finns ett nytt avsnitt av Delphipodden ute i serien om teknikrelaterade frågor, denna gång diskuterar vi API:er! Men vad är ett API och vilka juridiska frågor blir viktiga att tänka på vid användningen och tillhandahållandet av API:er? Lyssna (och titta!) direkt i spelaren nedan eller via andra p...

Läs mer