Tech Blog

Ett moderniserat konsumentskydd – nya regler börjar gälla 1 sep

Den 18 maj antog riksdagen regeringens förslag ”Ett moderniserat konsumentskydd” som vi tidigare rapporterat om här på bloggen och som innebär många viktiga nyheter för alla företag som säljer till konsumenter. Riksdagen ändrar regeringens förslag på så sätt att reglerna kommer att börja gälla den 1 september 2022, istället för den 1 juli 2022 som regeringen föreslagit.

I övrigt antas regeringens förslag på lagändringar oförändrat. Detta innebär att regler om sanktionsavgifter som är snarlika de som kan utfärdas vid brott mot GDPR kommer införas vid brott mot vissa konsumentregler. Utöver detta införs nya informationskrav avseende bl.a.

  • prissänkningar,
  • marknadsplatser online,
  • distanshandel, och
  • användning av konsumentrecensioner.

Riksdagen lämnade dock en uppmaning till regeringen om att det bör tydliggöras hur det nya informationskravet om prissänkningar ska tillämpas, och att bestämmelsen behöver följas upp. Du kan läsa mer om detta här.

Har du frågor om de nya reglerna eller hur ni behöver förbereda er är du varmt välkommen att höra av dig till någon i Delphis team för e-handelsjuridik.