Tech Blog

Försäkringsföretagens outsourcing av molntjänster – tid för översyn av uppdragsavtal

I februari 2020 publicerade EIOPA (den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) slutliga riktlinjer om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer för försäkringsbranschen. Riktlinjerna innebär bl.a. skärpta krav på uppdragsavtal om molntjänster samt att försäkringsföretagen ska genomföra en översyn av befintliga avtal om molntjänster som avser en kritisk eller viktig operativ funktion eller verksamhet. Det närmar sig nu tid för när översynen ska vara genomförd, vilket är senast den 31 december 2022. Uppdragsavtal som avser en kritisk eller operativ funktion eller verksamhet ska även meddelas Finansinspektionen. Om översynen inte är färdigställd senast den 31 december 2022 ska försäkringsföretaget informera Finansinspektionen om detta. Om så är lämpligt kan Finansinspektionen komma överens med försäkringsföretaget om en förlängd tidsfrist för att slutföra översynen.