Tech Blog

Zalando lovar att ge tydligare miljöinformation till sina konsumenter

Modeföretaget Zalando har efter en dialog med Europeiska kommissionen och nationella konsumentmyndigheter åtagit sig att ta bort vilseledande hållbarhetssymboler som visas i anslutning till vissa av de produkter som erbjuds på företagets plattform eftersom de kan vilseleda konsumenterna om produkternas miljöegenskaper. Från och med den 15 april 2024 kommer dessa symboler i stället att ersättas av tydlig information om produkternas miljöfördelar, såsom hur stor andel återvunnet material som används.

Några av de åtgärder som Zalando har åtagit sig att utföra är att:

  • ta bort den ursprungligen använda hållbarhetsflaggan från alla webbsidor,
  • ta bort alla vilseledande miljöikoner som visades bredvid produkter (till exempel ett löv eller ett träd),
  • inte längre använda termen ”hållbarhet” eller andra omotiverade termer som indikerar en miljömässig och/eller etisk fördel, och
  • säkerställa att Zalandos miljöpåståenden baseras på aspekter som är betydande för miljön.

Nästa steg i processen

Härnäst kommer Zalando att lämna in en rapport om genomförandet av åtgärderna. Baserat på denna rapport kommer sedan nätverket för konsumentskyddssamarbete (Consumer Protection Cooperation Network, ”CPC”) att bedöma hur Zalando har genomfört åtagandena och vid behov säkerställa efterlevnad, till exempel genom att utdöma sanktionsavgifter eller ta bort innehåll. CPC, som samordnas av Europeiska kommissionen och leds av fyra myndigheter från Tyskland, Danmark, Norge och Sverige, är ett nätverk av myndigheter som hanterar gränsöverskridande frågor och ansvarar för att EU:s konsumentskyddslagar efterlevs.

Hårdare regler för konsumentskydd

EU är mitt i ett omfattande arbete för att skärpa regelverken för vilseledande miljöpåståenden, vilket annat har lett till två direktivförslag. Det första direktivet, som antogs av Europaparlamentet i januari och av rådet i februari, syftar till att stärka konsumenters position i förhållande till bland annat missledande miljöpåståenden. Direktivet föreslår ändringar i direktivet om otillbörliga affärsmetoder och direktivet om konsumenträttigheter för att säkerställa att konsumenter får tillräcklig information om en produkts hållbarhet och reparerbarhet innan köpet. Det andra förslaget, direktivet om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden, vill göra det lättare för konsumenter att göra hållbara inköpsval och hindra företag från att göra vilseledande påståenden om miljöfördelarna med deras produkter och tjänster.

Syftet med ändringarna är att stödja de förändringar i konsumentbeteendet som krävs för att uppnå klimat- och miljömålen inom ramen för den så kallade europeiska gröna given, ett paket med politiska initiativ som ska bana väg för en grön omställning i EU och vars slutmål är klimatneutralitet senast 2050.

 

Denna artikel är skriven av Associate Petri Dahlström.


Relaterat innehåll