Tech Blog

Lansering av AI-bot för shopping

Den digitala teknikens framfart har transformerat många industrier, inklusive e-handeln. Skönhetskedjan KICKS introducerade den 20 september en AI-driven sökmotor, kallad Beauty Bot, för att förbättra kundinteraktionen på sin onlineplattform. Genom att använda OpenAI’s ChatGPT kan denna sökmotor svara på skönhetsrelaterade frågor och ge konsumenter rekommendationer liknande den service en konsument kan förvänta sig i butik.

Tekniken bakom skärmen

Chatbotten använder sig av OpenAI’s ChatGPT som grundplattform och har tillgång till denna via Microsofts tjänst Azure OpenAI. Tekniken fungerar så att ett företag använder sig av ChatGPT som en grund att bygga sin specifika sökapplikation på. Detta ger företaget alla fördelar med en stor språkmodell utan att behöva stå kostnaden för träning och utveckling, Företaget tillför endast den specifika informationen som behövs för att uppnå företagets mål. Delphi har tidigare skrivit om olika AI modeller och ChatGPT och går att läsa här och här.

Begränsningar och risker

Vid användningen av AI API:s är det viktigast att noggrant utvärdera de risker som uppstår. Den största risken utifrån ett juridiskt perspektiv är delningen av information och personuppgifter till leverantören som tillhandahåller AI tjänsten. Företaget som brukar AI tjänsten är ansvarig för all information kunderna tillhandahåller vid sökning och är därför skyldig att behandla eventuella personuppgifter i enlighet med GDPR. Om tjänsten används av anställda kan även företagskänslig information läcka till AI leverantören av oaktsamma medarbetare. Ett exempel på detta skedde hos Samsung där anställda oavsiktligt läckt källkod till ChatGPT och att det därefter upptäcktes att denna information var svår eller till och med omöjlig att återkalla och radera. Det finns även tekniska operativa risker som behöver beaktas, som att intrång kan öka om leverantören inte har adekvata säkerhetsåtgärder på plats samt att användarupplevelsen på webbsidan kan påverkas eftersom det kan ske viss latenstid då API:n kan användas av många företag och många användare samtidigt. Slutligen uppkommer en fråga kring ägarskap av data, såväl input som output som behöver regleras med leverantören.

Framtiden för AI inom e-handeln

Medan KICKS Beauty Bot är ett spännande steg framåt, representerar det bara början på AI:s inträde i e-handeln. Framöver är det troligt att vi får se ännu fler personanpassade lösningar, från produktrekommendationer baserade på unika kundprofiler, skräddarsydda prissättningsmodeller, förutsägande analys av kommande trender och effektiviserande av lagerhållning samt logistik drivet av AI.

Slutligen visar chattboten hur teknik kan skapa djupare och mer meningsfulla interaktioner mellan varumärken och kunder. Det kommer att bli intressant att följa den tekniska utvecklingen inom e-handeln och se hur företag anammar AI för att optimera affärsverksamheten och förbättra kundupplevelsen.

 

Denna artikel är skriven av Associate David Suh.