Tech Blog

AI-frågan är fortsatt en het potatis

Olika AI-lösningar får fortsatt stor uppmärksamhet och möts ofta av blandade känslor. Det som många dock verkar vara eniga om är att införandet av en reglering avseende AI är av högsta prioritet och behöver hanteras brådskande. Detta samtidigt som den konstanta utvecklingen ställer nya krav, vilket försvårar framtagandet av en reglering.

Efter månader av intensiva förhandlingar, meningsskiljaktigheter och situationer där det såg ut som att förslaget till AI-förordningen skulle kunna diskuteras och revideras i all oändlighet har Europaparlamentet kommit fram till ett mer slutgiltigt förslag. Europaparlamentet går nu mot att formalisera sin ståndpunkt i ärendet, efter att även EU:s lagstiftare nådde en politisk överenskommelse kring AI-förordningen den 27 april. Detta två år efter att det första utkastet till regler föreslogs.

När Europaparlamentet möttes den 19 april för att enas om viktiga delar kring AI-förordningen såg det dock mörkt ut. På grund av den snabba utvecklingen av AI-system för allmänna ändamål (eng. General Purpose AI) och generativ AI, såsom ChatGPT, och att dessa inte helt täcktes av förslaget till AI-förordningen, diskuterades riskerna förknippade med tekniken istället för själva förslaget till AI-förordningen.

Ända fram till överenskommelsen den 27 april handlade EU:s lagstiftare med kohandel avseende några av de mest kontroversiella delarna av förslaget. Förslaget till AI-förordningen kan fortfarande vara föremål för mindre justeringar på teknisk nivå, men förväntas gå till omröstning i plenum i mitten av juni.

Förslaget ska nu innebära strängare skyldigheter för ”foundation models”, en underkategori av AI-system för allmänna ändamål som inkluderar verktyg som ChatGPT. Vidare innehåller förslaget även sista-minuten-förändringar avseende företag som tillverkar generativa AI-verktyg, exempelvis gällande att sådana företag ska avslöja om de har använt upphovsrättsskyddat material i sina system.

Här kan nu läsa mer avseende distinktionerna mellan AI-system för allmänna ändamål och ”foundation models”.

Delphi kommer fortsatt följa utvecklingen kring AI-förordningen med spänning och kommer att ha anledning att återkomma till diskussionen om AI-utvecklingen i förhållande till AI-förordningen. Delphi har tidigare skrivit om förslaget till AI-förordningen här samt den konstanta utvecklingen och kapprustningen inom AI där ett flertal aktörer och erkända namn inom Tech- och AI-utvecklingen har vädjat om att pausa utvecklingen av avancerad AI här. Fler blogginlägg om artificiell intelligens hittar du här.

 

Denna artikel är skriven av Associate Fanny Callerud.