Tech Blog

Rekordhög sanktionsavgift mot Meta efter överföring av personuppgifter till USA i strid med GDPR

Meta Platforms Ireland Limited (”Meta”) har efter beslut från den irländska tillsynsmyndigheten fått en sanktionsavgift på hela 1,2 miljarder euro efter att ha överfört personuppgifter till USA i strid med GDPR. Genom beslutet tar Meta över rekordet för högst sanktionsavgift för överträdelser av GDPR från Amazon Inc., som 2021 ålades att betala en sanktionsavgift om 746 miljoner euro.

Beslutet har sin grund i ett beslut från EDPB tidigare i vår, enligt vilket EDPB instruerade den irländska tillsynsmyndigheten att ålägga Meta att upphöra med den olagliga behandlingen av personuppgifter tillhörande europeiska användare och besluta om sanktionsavgift. Meta bedömdes ha överfört europeiska användares personuppgifter till USA i strid med GDPR.

EDPB uttalade i samband med beslutet att Metas överträdelse är mycket allvarlig eftersom det gäller överföringar som är systematiska, repetitiva och kontinuerliga. Av vikt för beslutet var även att Facebook har miljontals användare i Europa, vilket medför att en enorm mängd personuppgifter har varit föremål för den olagliga överföringen. Genom beslutet om rekordhöga sanktionsavgifter sänds även en stark signal till andra organisationer om att allvarliga överträdelser av GDPR får långtgående konsekvenser.

Det har under det senaste året meddelats flera tillsynsbeslut som resulterat i höga sanktionsavgifter mot bolag ägda av Meta. Sanktionsavgiften mot Facebook är dock betydligt högre än vad som följt av tidigare beslut. Du kan läsa EDPB:s pressmeddelande här och irländska tillsynsmyndighetens pressmeddelande här.

 

Denna artikel är skriven av Senior Associate/Advokat Lovisa Lennström.