Tech Blog

AI-förordningen tar sig igenom EU-parlamentet

Förslaget till AI-förordning, eller AI Act, har idag den 14 juni godkänts av Europaparlamentet. Vi på Delphi har följt förslaget noga och skrivit om det flera gånger, bland annat här, här och här. Det var en tydlig majoritet, 499, av ledamöterna som röstade ja till förslaget. Endast 28 röstade emot medan 93 lade ner sina röster. Detta kommer efter att det förra veckan rapporterades om att det hade uppstått politisk oenighet i sista sekund kring förslaget, särskilt avseende det föreslagna förbudet mot övervakning med användning av ansiktsigenkänning, vilket man befarade kunde leda till en oviss utgång i dagens omröstning.

Dagens resultat i omröstningen innebär att förordningen nu går in i den avslutande fasen i EU:s lagstiftningsprocess, den så kallade trilogen. Rent praktiskt innebär detta att förslaget nu ska tas upp till förhandling mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s ministerråd för vidare behandling. Skulle den ta sig igenom den sista fasen av lagstiftningsprocessen blir det världens första samlade lagstiftning för AI. Det förväntas att de första samtalen inom trilogen inleds redan ikväll.

Flera ändringar har antagits jämfört med det ursprungliga förslaget. Bland annat innehåller förslaget nu förbud mot att i vissa fall använda AI för biometrisk övervakning, känsloigenkänning och prediktiv övervakning. Vidare har det införts bestämmelser som särskilt tar sikte på AI-system för allmänna ändamål, så som ChatGPT.

Enligt rapporter är ambitionen att förordningen ska träda i kraft vid årsskiftet, vilket typiskt sett innebär att förordningen skulle börja gälla för allmänheten efter ytterligare två år, 2026. Emellertid har ledamöter i Europaparlamentet uttalat att denna tid kan reduceras med ett halvår för att snabbt kunna komma åt de utmaningar man ser med bland annat generativ AI, så som ChatGPT eller Bard. Huruvida detta blir fallet eller inte återstår att se.

Pressmeddelandet från Europaparlamentet kan läsas i sin helhet här.

*****

Delphi fortsätter sin bevakning av AI-utvecklingen och kommer att återkomma till AI-förordningen i Delphi Tech Blog. Om du är intresserad av artificiell intelligens har vi tidigare skrivit flera blogginlägg på temat. Du hittar blogginläggen om artificiell intelligens här.

 

Denna artikel är skriven av Associate Sebastian Torres.