Tech Blog

Larmbolaget Verisure granskas av IMY

Den 22 april 2022 meddelade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i ett pressmeddelande att myndigheten inleder en tillsyn av larmbolaget Verisure.

IMY avser utreda de uppgifter som framkommit i  massmedia vilka gör gällande att anställda på Verisure i samband med inkomna larm delat filmmaterial och bilder sinsemellan på ett obefogat sätt. Enligt uppgift har det även förekommit att bilder sparats ner på anställdas egna hårddiskar. IMY har även mottagit klagomål från kunder som rör Verisures behandling av personuppgifter.

IMY inleder nu en tillsyn för att utreda vad som faktiskt har hänt med kundernas personuppgifter. Utredningen syftar även till att ta reda på vilka tekniska säkerhetsåtgärder Verisure har i form av behörighetsstyrning och loggar samt vilka instruktioner som ges till de anställda om hanteringen av bildmaterialet.

IMY vill från larmbolagets sida ha svar på frågor som rör bolagets rutiner då larm inkommer, när kundernas kameror aktiveras, vilka regler och rutiner som finns för att ta del av samt spara ner bildmaterial.

Jenny Bård som leder IMY:s granskning anser att ”kamerabevakning som görs av larmbolag i hemmiljö är ytterst integritetskänslig”. Vidare säger Jenny Bård att: ”För larmbolag som erbjuder hemlarm och använder kamerabevakning är det viktigt att det finns tydliga rutiner och regler för hur anställda får hantera bildmaterialet”.

Har du frågor om behandling av personuppgifter? Hör gärna av dig till någon i Delphis team för dataskydd och integritet.