Tech Blog

Nya konsumentköplagen: Friskrivningar och objektiva fel

Den nya konsumentköplagen som började gälla den 1 maj 2022 innehåller flera nyheter för försäljning av fysiska produkter till konsumenter. Bland annat innebär de nya reglerna att konsumenter kan reklamera en produkt som avviker från subjektiva eller objektiva krav.

Subjektiva krav är de krav på produkten som näringsidkaren och konsumenten har avtalat om. Objektiva krav gäller utöver de subjektiva kraven och innebär förenklat att produkten t.ex. ska lämpa sig för de ändamål som samma typer av produkter normalt skulle användas för och ha de egenskaper som är normala för produkter av samma typ och som konsumenten rimligen kan förvänta sig.

Om en näringsidkare vill sälja en produkt som inte uppfyller de objektiva kraven, t.ex. för att det finns en brist i den specifika produkten, finns det möjlighet att avtala om avvikelser från de objektiva kraven på produkten. Tidigare har sådana avvikelser vanligtvis hanterats genom allmänna friskrivningar om att produkten säljs i befintligt skick. Enligt den nya konsumentköplagen hindrar dock inte en sådan allmän friskrivning konsumenten från att senare kunna reklamera felet.

För att avtala om en avvikelse från de objektiva kraven måste näringsidkaren:

1) separat (d.v.s. ej i köpvillkor eller liknande) informera om vad som avviker från de objektiva kraven, och

2) konsumenten måste uttryckligen och separat godkänna avvikelsen vid avtalets ingående.

Först när dessa krav är uppfyllda har en giltig avvikelse från de objektiva kraven avtalats om.

För företag som vill sälja defekta produkter, utställningsexemplar eller andra produkter som kan avvika från de objektiva kraven behöver alltså rutiner införas för att säkerställa att korrekt information lämnas och att konsumenten på rätt sätt godkänner den aktuella avvikelsen. Om du har några frågor om detta är du välkommen att kontakta någon av Delphis experter på konsumenträtt.