Tech Blog

Digital Markets Act publicerat i EU:s officiella tidning

Digital Markets Act (”DMA”) publicerades den 12 oktober 2022 i EU:s officiella tidning. DMA träder ikraft den 1 november 2022. Den officiella versionen av DMA går att läsa här.

Delphi återkommer med en mer djupgående artikel om DMA i samband med att DMA träder ikraft.